SRILANKAN ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE SRI LANKE

 

 
 
 

MOD OFFICIAL SITE

ARMY OFFICIAL SITE
 
 
 
 
 
 
 
 

      Oružane snage Sri Lanke se sastoje od Kopnene vojske, Mornarice i Avijacije, a njima upravlja Ministarstvo odbrane. Sve tri grane imaju zajedno oko 161.000 aktivnog osoblja. Na Sri Lanki nema služenja vojnog roka, svo osoblje je profesionalno.

      The Sri Lanka Armed Forces is the overall unified military of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka encompassing the Sri Lanka Army, the Sri Lanka Navy, and the Sri Lanka Air Force; they are governed by the Ministry of Defence (MoD). The three services have around 161,000 active personnel; conscription has never been imposed in Sri Lanka.

     

ARMY HEADQUARTERS   KOMANDA KOPNENE VOJSKE

 
     
     
   
     
     

SECURITY FORCES HEADQUARTERS WANNI   KOMANDA SNAGA SIGURNOSTI WANNI

 

      Komanda sigurnosnih snaga – Wanni je regionalna komanda vojske Šri Lanke, koje je odgovorno za operativno raspoređivanje i zapovijedanje svim vojnim jedinicama stacioniranim u i oko južnog dijela ili regije Vanni u Sjevernoj provinciji, što uključuje nekoliko divizija i samostalne brigade. Trenutno je to najveća komanda u zemlji  jedana od pet komandi snaga sigurnosti, a njen komandant jedan je od najviših oficira u vojsci, a pozicija je označena kao komandant štaba snaga sigurnosti - Vanni.

      Iako je prvenstveno komanda vojske Šri Lanke, ono koordinira operacije i raspoređivanje kopnenih jedinica mornarice, avijacije i policije s onima vojske u tom području. Jedinice mornarice Šri Lanke u Sjevernoj provinciji potpadaju pod Komandu sjevernog središnjeg pomorskog područja, a jedinice Avijacije Šri Lanke potpadaju pod vlastito Sjevernu komandu.

     
   
     

      Security Forces Headquarters – Wanni is a regional command of the Sri Lanka Army, that is responsible for the operational deployment and command all army units stationed in and around the southern part or the Vanni region of the Northern Province, this includes several divisions and the independent brigades. Currently due to ongoing combat operations it is the largest command in the country. It is one of the five Security Forces Headquarters and the General Officer Commanding it is one of the most senior officers in the army, the post is designated as Commander Security Forces Headquarters - Vanni.

      Although it is primary a command of the Sri Lanka Army it coordinates operations and deployments of ground units of the Navy, Air Force and police with that of the army in that area. The Sri Lanka Navy units in the Northern Province come under the North Central Naval Area Command and Sri Lanka Air Force units come under its own Northern Zonal Command.

     

SECURITY FORCES HEADQUARTERS JAFFNA   KOMANDA SNAGA SIGURNOSTI JAFFNA

 
     
 
     
     
     

SECURITY FORCES HEADQUARTERS WEST   KOMANDA SNAGA SIGURNOSTI ZAPAD

 
     
   
     
     

ARMY SPECIAL FORCES REGIMENT   REGIMENTA SPECIJALNIH SNAGA KoV-a

 

      Regimenta specijalnih snaga Kopnene vojske Sri Lanke je jedna od dvije takve jedinice. Druga je Komandoska regimenta KoV-a Sri Lanke. Od njenog osnivanja kao borbenog izviđačkog tima 1986, jedinica raste i postaje brigada sa nekoliko regimenti. To je jedna od najtajnovitijih jedinica Oružanih snaga Sri Lanke.

      The Sri Lanka Army Special Forces Regiment (SF) (Sinhalese: විශේෂ බලකාය) is one of two special operations units of the Sri Lanka Army alongside the Sri Lanka Army Commando Regiment Since its inception as a combat tracker team in 1986, the unit gradually expanded into a brigade consisting of several regiments. It is the most secretive unit in the Sri Lanka Army.

     
 
SPECIAL FORCES (coloured) SPECIAL FORCES (subdued)  
On this patches are cobra sculs!  
Oznake specijalnih jedinica (na kojima je lubanja kobre)  
     

9 - 2

   

      Svi oficiri i drugi činovi koji su završili obuku specijalnih snaga i koji su u operativnim snagama specijalnih snaga trebaju ovu oznaku nositi na lijevom ramenu rukava košulje. Oni koji nisu u operativnom sastavu specijalnih snaga ne smiju nositi ovu oznaku.

      All Officers and Other Ranks who are qualified in the Special Forces training and who are in operational strength of Special Forces should wear this on the left shoulder of the shirtsleeve. Those who are not in the operational strength of Special Forces cannot wear this badge.

9 - 20

   

      Oficiri i drugi činovi koji su služili najmanje dvije godine u operativnoj snazi ​​Specijalnih snaga i vratili se u matičnu jedinicu ili izvan operativne snage ovlašteni su nositi ovu oznaku na lijevoj strani desnog preklopa na džepu.

      Officers and Other Ranks who have served not less than two years in Special Force operational strength and returned to Mother Unit or out of Operational Strength are authorized to wear badge on left side of the right pocket flap.

Sri Lanka Army dress regulations,  Janaury 2019

     

ARMY TRAINING COMMAND   KOMANDA ZA OBUKU KOPNENE VOJSKE

 

9 - 5  d

   

      Oznaka Komande za obuku Kopnene vojske. Sljedeću značku trebaju nositi svi oficiri i drugi činovi koji služe u štabu Komande za obuku kopnene vojske i školama za obuku vojske pod njom. Škole za obuku tri snage pod izravnom upravom Ministarstva obrane ne zahtijevaju formacijske oznake. Oficiri i drugi činovi koji služe u školama za obuku pukova nosit će odgovarajuće oznake formacije sigurnosnih snaga područja gdje se nalazi škola za obuku.

Sri Lanka Army dress regulations,  Janaury 2019

 
     

9 - 5  d

   

      Army Training Command Badge. Following badge should be worn by all Officers and Other Ranks serving in the Army Training Command Headquarters and Army Training Schools under it. Tri-forces Training Schools under direct administration of the Ministry of Defence do not require formation badges. Officers and Other Ranks serving in Regimental Training Schools will wear the respective Security Force Formation Badge of the area where the Training School is located.

Sri Lanka Army dress regulations,  Janaury 2019

     

SECURITY FORCES HEADQUARTERS KILINOCHCHI   KOMANDA SNAGA SIGURNOSTI KILINOCHI

 

      Komanda sigurnosnih snaga – Kilinochchi (SFHQ-KLN) bilo je regionalna komnda vojske Šri Lanke, koja je bilo odgovorna za operativni raspored i zapovijedanje svim vojnim jedinicama stacioniranim u okrugu Kilinochchi, što uključuje nekoliko divizija i neovisnih brigada. Ova je nova komanda uspostavljena da zadrži kontrolu nad novoosvojenim područjem. Bila je to jedna od pet komandi sigurnosnih snaga, a general koji njime zapovijeda jedan je od najviših oficira u vojsci, mjesto je označeno kao komandant štaba sigurnosnih snaga - Kilinochchi. SFHQ-KLN je bila bazirana u Kilinochchiju, a raspuštena je u krajem 2021., a zamijenjena je novoformiranim I. korpusom. U svom sastavu je imala 3 divizije (57., 65. i 66. divizija), 3. Radna grupa, pridružene jedinice te FMA jedinice.

     
   
     

      Security Forces Headquarters – Kilinochchi (SFHQ-KLN) was a regional command of the Sri Lanka Army, that was responsible for the operational deployment and command all army units stationed in Kilinochchi District, this includes several divisions and the independent brigades. This a new command established to maintain control over newly recaptured area. It was one of the five Security Forces Headquarters and the General Officer Commanding it is one of the most senior officers in the army, the post is designated as Commander Security Forces Headquarters - Kilinochchi. The SFHQ-KLN was based at Kilinochchi. It was disbanded in October 2021, having been replaced with the newly formed I Corps. In Security Forces Kilinochchi 57th Division 65th Division, 66th Division, Task Force 3, Affiliated Units and FMA Units

     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.