ROMANIAN ARMED FORCES
RUMUNSKE  ORUŽANE SNAGE

 

 
 
 
 
 
 

MOD OFFICIAL SITE

THE PIERSALL MEDALS & ORDERS COLLECTION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
OFFICERS VISOR HAT BADGE BERET BADGE  
Značka za oficirske šapke Oznaka za beretke  
     
UPPER SLEEVE TAB BREAST TAB (country name) BREAST TAB (carriers name)

Oznaka sa rukava (gornja)

Prsni znak sa imenom države

Prsni znak sa prezimenom

     

      Rumunjske oružane snage (Forţele Armate Române or Armata Română) se sastoje od Kopnene vojske, Zračnih snaga i Mornarice. Šef generalštaba je podređen ministru obrane. Predsjednik Republike postaje vrhovni zapovjednik u slučaju rata. Oružane snage broje 90.000 pripadnika, od čega su 15.000 civili. Po rodovima brojno stanje je slijedeće: Kopnena vojska ima 45.800, zrakoplovstvo 13.250 te mornarica 6800 pripadnika. Ostalih 8.800 služe u drugim vojnim službama. 

     
   
CONTRACT PERSONNEL from 90's    
Vojnici pod ugovorom iz 90-tih    
     

      The Land Forces, Air Forces and naval Forces of Romania are collectively known as the Romanian Armed Forces (Romanian:Forţele Armate Române or Armata Română). The current Commander-in-chief is Major General Ștefan Dănilă, managed by the Minister of National Defence, while the president is the Supreme Commander of the Armed Forces during wartime. 90,000 men and women currently comprise the Armed Forces, 75,000 of them being military personnel and the other 15,000 civilians. The Land Forces have a reported strength of 45,800, the Air Force 13,250 and the Naval Forces 6,800, while the remaining 8,800 serve in other fields.

     
 
26th INFANTRY BATTALION "NAGOE BASARAB" from MULTINATIONAL BRIGADE SOUTH-EAST 300th MECHANIZED BATTALION "SFANTUL ANDREI" from 282nd ARMORED BRIGADE "UNIREA PRINCIPATELOR"  
26. pješadijski bataljon "Nagoe Basarab" iz Multinacionalne brigade Jugo-Istok 300. mehanizirani bataljon "Sfantul Andrei" iz  282. oklopne brigade "Unirea Principatelor"  
     

MOUNTAIN HUNTSMEN  PLANINSKI LOVCI

 

      Vânători de Munte (planinski lovci) elitne su planinske trupe rumunjskih kopnenih snaga. Prvi su put uspostavljeni kao vojni korpus 1916. godine za vrijeme Prvog svjetskog rata, a operativni su postali 1917. godine pod oznakom Corpul de Munte. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, gdje Rumunji sudjeluju s njemačkim trupama u napadu na SSSR, jedna od prvih mjera koju su Sovjetske vlasti poduzele u okupiranoj Rumunjskoj bilo je raspuštanje planinskih trupa. Ubrzo nakon što su sovjetske okupacijske trupe napustile Rumunjsku 1958. godine, Vânători de munte ponovno su uspostavljeni kao posebna grana Socijalističkih rumunjskih narodnih kopnenih snaga.

      Trenutno djeluju dvije brigade, jedna podređena 1. pješadijskoj diviziji (2. brigada brdskih trupa „Sarmizegetusa“), a druga podređena 4. pješadijskoj diviziji (61. brigada brdskih trupa „General Virgil Badulescu“). Jedinice gorskih trupa sudjelovale su u okupaciji Iraka i Afganistana.

     
 
SLEEVE INSIGNIA RANK INSIGNIA  
Oznaka za rukav Oznaka sa epoleta  
     

      The Vânători de Munte (Mountain Huntsmen) are the elite mountain troops of the Romanian Land Forces. They were first established as an independent Army Corps in 1916 during World War I, and became operational in 1917 under Corpul de Munte designation. After the end of the World War II, where Romanians participate with German troops atacing the USSR, one of the first measures taken by the Soviet in occupied Romania was to disband the mountain troops. Shortly after the Soviet occupation troops left Romania in 1958, the Vânători de munte were re-established again as a distinct branch of the socialist Romanian People's Ground Forces.

      There are currently two brigades operational, one subordinated to the 1st Infantry Division (the 2nd Mountain Troops Brigade „Sarmizegetusa“), and another one subordinated to the 4th Infantry Division (the 61st Mountain Troops Brigade „General Virgil Badulescu“). Mountain troops units participated in the occupation of Iraq and Afghanistan.

     

NATO KFOR MISSION  NATO MISIJA KFOR

 
BELGIUM/LUXEMBURG/ROMANIA  BATT ROMANIA FPU CARPATHIAN'S WOLVES ROMANIA FPU CHARLIE PLATOON
Belgijsko-Luksemburško-Rumunski bataljon Rumunija FPU Karpatski vukovi (2007.g.) Rumunija FPU 3. četa (2011. g.)
     
 
KFOR - HEADQUARTERS  J2 JOINT VISITORS BUREAU  
KFOR - štab J2 Zajednički ured za posjetioce  
     

EXERCISE SEA BREEZE   MORSKI POVJETARAC

 

      Vježbe nazvane "Morski povjetarac" (Sea Breeze) su bilateralna vježba snaga Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Ali su u vježbe uključene mornarice zemalja crnomorskog regiona, kao i one koje to nisu!

     
   
     
      Sea Breeze, the bilateral U.S.-Ukraine maritime exercise started in 1997. The exercise includes Black Sea and non-Black Sea navies. Sea Breeze motto is :" Securita, Cooperation, Respect".
     
EU TRAINING MISSION IN MALI    TRENING MISIJA EU U MALIJU
 

      EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) je multinacionalna misija za vojnu obuku Europske unije sa sjedištem u Bamaku, Mali. 22 članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska) i 3 zemlje koje nisu članice EU (nisu članice EU: Gruzija, Moldavija, Crna Gora) angažirane su u ovoj misiji i poslale su vojnike u Republiku Mali.

     
   
SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav    
     

      EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) is a European Union multinational military training mission headquartered in Bamako, Mali. 22 EU members (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden) and 3 non-EU countries (not members of the EU: Georgia, Moldova, Montenegro) are engaged in this mission and have sent soldiers to the Republic of Mali.

     
     

RANKS  ČINOVI

 
      Grane oružanih snaga se obilježavaju bojom i to na epoletama, oznakama na reverima te obrubima na kapama. Kako po nekoliko službi dijeli istu boju, za svaku granu i službu postoje posebne oznake koje se dodaju na činove ili oznake na reverima. na isti način oznake nose i druge militarizirane službe, kao što su Žandarmerija i Vojna vatrogasna služba.
 
 
CORPORAL (desert camo uniform) COLONEL  
kaplar (pustinjska kamuflažna uniforma) Pukovnik  
 

      The colors depend on the service branch (armă, literally "weapon") the bearer is a member of. They show on the shoulder slides which hold the rank insignia, on the band of combination caps, and on collar insignia. Because many different branches share a color (for example black or light blue), each branch has distinctive branch insignia (semne de armă), which is worn next to the rank insignia on the shoulder slides. Other militarized institutions, such as the Romanian Gendarmerie and the Military Firefighters Corps, also have branch insignia worn in the same way.

     

WAR VETERAN  RATNI VETERAN

 

      U Rumunjskoj se zakonima br. 49/1991 i br. 44/1994 utvrđuje da osobe koje su sudjelovale u Prvom ili Drugom svjetskom ratu u rumunjskoj vojsci imaju status branitelja. Veterani su oni za koje se država pobrinula tako da su im putem Zakona 44/94 dodijelili neka prava, koja pod komunističkim režimom nisu imali, iako im je bio dodjeljen status "Ratnog veterana".

     
   
WAR VETERAN    
Veteran de razboi    
Oznaka za beretke    
     

      In Romania, by laws no. 49/1991 and no. 44/1994 establishes that the persons who participated in the First World War or the Second World War in the Romanian army have the quality of war veteran. The veterans are the ones that the country took care of so that, through “Law 44/94”, they were granted some rights, which, under the communist regime, they did not have, although they had the title of “WAR VETERAN”.

     

BRANCH INSIGNIAS  OZNAKE SLUŽBI I RODOVA

 
 
MOUNTAIN TROOPS CIVIL PROTECTION  
Planinske jedinice Civilna zaštita  
     
     
     

OLD INSIGNIAS  STARE OZNAKE

 

SOCIALISTIC REPUBLIC OF ROMANIA  SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA RUMUNIJA

 
OFFICERS VISORS HAT GUARD OF SOCILAIST ROMANIA LEADING MILITARY
1976-1989 De Straja Romaniei Socialiste Militar de frunte
Oznaka za oficirsku šapku Straža socijalističke Rumunije Vodeći vojnik
     
 
SIGNALS SPECIALISTS CLASS 2 DRIVER SPECIALISTS CLASS 3  ?  
Specialist transmisionist de clasa 2 Vozač treće klase  
Vezist druge klase    
     
     
 
MANOUVER "SHIELD '72" BROTHERHOOD IN ARMS 1955-70  
Шит Štit 1972 Bratstvo po oružju 1955-70  
Manevar varšavskog pakta "Štit" 1972    
     

FIRST WORLD WAR  PRVI SVJETSKI RAT

 
COMMEMORATIVE CROSS FOR 1916-1918 WAR  SPOMENICA NA RAT OD 1916 DO 1918
 

      Ratna spomenica (Prvog svjetskog rata) 1916 - 1918 je ustanovljena Kraljevskim dekretom od 08. 06. 1918. godine i dodjeljivala se vojnicima i civilima za savjesnu službu u periodu od 1916-1918. Na prednjoj strani, unutar krsta se nalazi medaljon sa incijalima kralja Ferdinanda i krunom, a na zadnjoj strani su ispisane godine 1916-1918. Na traku medalje su se stavljale brončane lente sa ispisanim imenima bitaka u kojima je osoba učestvovala. Postojale su četiri takve lente, sa natpisima „Mărăşeşti“, „Marasti“, „Targul-Ocna“ i „1918“, dje je 1918 za bitke u Transilvaniji.

     
 
OBVERSE REVERSE  
Prednja strana Zadnja strana  
     

      Commemorative Cross for the 1916-1918 War is gilt bronze cross barbée, the arms hatched, with laterally pierced loop for ribbon suspension; the face with a central circular medallion bearing the crowned cipher of King Ferdinand; the reverse with a central circular medallion bearing the dates ‘1916’ and ‘1918’. The medal was instituted by Royal Decree on 8 July 1918 to be awarded to military and civilians for conspicuous service during the war of 1916-1918. To this medal four bars can be attached. On bars are inscriptions: Mărăşeşti, Marasti , Targul-Ocna and 1918.

     

SECOND BALKAN WAR  DRUGI BALKANSKI RAT

 
COMMEMORATIVE MEDAL FOR SECONS BALCAN WAR  SPOMENICA NA RAT OD 1913
 
OBVERSE REVERSE

This scan is taken

Prednja strana Zadnja strana from Piersall Collection of Medals
 

      The Romanian medal for the Second Balkan War was awarded liberally to both military soldiers and civilian workers after the Romania's victory over Bulgaria in 1913.  The medal is made of silver and measures 33 mm in diameter.  The planchet is suspended by a garland of laurel leaves. It also has a letter stamped on the bottom edge of the medal.  The significance of the letter is unknown, however according to some collectors it is hypothesized that it is a mint mark indicating the city where it was made.

     The obverse features an eagle with open wings.  The eagle is being used to represent the throne of Romania, as it is adorned in the royal items.  The eagle holds a sword in its right claw, a scepter in its left claw, a cross in its beak, and the crown on its head.  

     A central medallion displays a bust of King Carol I.  Impressed around the bust is the text: "CAROL I REGE AL ROMANIEI"  ("Carol I King of Romania"). The text around the outside of the medal reads: "IN AMINTIREA INALTATORULUI AVANT 1913" - "PACE" ("In the name of the High (Heavenly) King, in the year 1913 Peace").

      The reverse of the medal depicts the Romanian army crossing the Danube river into Bulgaria.  It also shows an angel holding a laurel crown in her outstretched hand.  The text runs across the top half of the planchet, and reads: DIN CARPATI PESTE DUNABELA BULGANI (From the Carpathians, across the Danube to the Balkans). The ribbon is blue, with an alternating orange and yellow stripe on each edge.

Many thanks to Mr. Kevin  A.  Ryan, European Military Medal Collector, for identyfing this medal

Thanks to Piersall Collection of Medals website (see link)

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.