MEXICAN ARMED FORCES
MEKSIČKE ORUŽANE SNAGE

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MEXICAN ARMY OFFICIAL SITE

 

 
 
 
MILITARY INSIGNIAS

FOR SELL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Oružane snage Meksika se sastoje od Kopnene vojske koja uključuje Meksičko zrakoplovstvo FAM, te Mornarice koja u svojem sastavu također ima avijaciju (FAN) te mornaričku pješadiju. Zadaće oružanih snaga se sastoje od odbrane od vanjskog agresora, osiguravanja unutrašnje sigurnosti te pomaganju civilnom stanovništvu u vrijeme katastrofa. Vojska je sastavljena u potpunosti od profesionalnih vojnika, bez obzira što postoji vojna služba, regrute ne uključuju u jedinice kopnene vojske ili mornarice.

      The Mexican Armed Forces (Fuerzas Armadas de Mexico) are composed of the Mexican Army which includes the Mexican Air Force (FAM) as a subordinate entity and the Mexican Navy which also includes the Mexican naval infantry and Naval Aviation (FAN). Its three objectives are the repulsion of external aggressions, protection of internal security, and to aid the civilian population in case of natural disaster. It is made up entirely of career soldiers, and although National Military Service does exist conscripts are not integrated into any army or navy unit.

 

ARMY  KOPNENA VOJSKA

 

      Kopnena se vojska sastoji od tri glavne komponente: generalštaba, teritorijalnih komandi te nezavisnih jedinica. Ministar odbrane komandira kopnenom vojskom kroz strogo centralizirani sistem sa puno generala. Kopnena vojska je najveći dio meksičkih oružanih snaga. trenutno postoji 12 vojnih regija, koje su dalje podijeljene na 44 podređene vojne zone. U obadva se slučaja brojčani sistem koristi za označavanje jedinica (vidi oznaku). Nemaju sve regije isti broj zona, to ovisi o operacionim potrebama, a to rezultira i jačinom jedinica u pojedinim zonama.

   
   
CAP BADGE    
Oznaka za kape    
 
      There are three main components of the Army: a national headquarters, territorial commands, and independent units. The Minister of Defense commands the Army by means of a very centralized system and a large number of general officers. The Army is the largest branch of Mexico's armed services. Presently, there are 12 "Military Regions", which are further broken down into 44 subordinate "Military Zones." In both cases, a numbering system is used for designation. There is no set number of zones within a region, and these can therefore be tailored to meet operational needs, with a corresponding increase or decrease in troop strength.
 
 
12th MILITARY REGION 4th REGION 7th MIL. ZONE  
12. vojna regija 4. vojna regija 7. zona  
 

      Meksiko je podijeljen u dvanaest Vojnih regija koje su sastavljene od četrdeset i četiri Vojne zone (2007. godine je bilo dvanaest regija i četrdeset i pet zona). Broj zona unutar jedne regije nije određen, njihov broj određuju operativne potrebe te povećanje ili smanjenje broja jedinica u nekoj od zona.

      México is divided into twelve Military Regions composed of forty-four sub-ordinate Military Zones (in 2007 were 12 regions with 45 zones), the enumeration is for nominal designation. There is no fixed number of zones in a region, therefore operational needs determine how many or how few, with corresponding increases and decreases in troop strength.

     

ARMY SCHOOLS   VOJNO ŠKOLSTVO

 

      Kandidati za oficire triju službi školuju se na vojnim koledžima i to Kopnena vojska u Mexico City-u, Guadalajara i Jelisco za avijaciju te Veracruz za mornaricu. Općenito pitomci dolaze iz nižih i srednjih slojeva društva tako da im ove škole omogućuju uspon na društvenoj ljestvici jer je vojni poziv cijenjen u društvu. Vojni koledži nisu fakulteti, ali omogućuju značajno znanje tehničkih nauka, primjenjivo i u civilnim poslovima, nakon izlaska iz vojske. Naravno da  značajno mjesto u školovanju zauzimaju vojna etika (čast, dužnost, ljubav prema domovini), povijest, disciplina, fizička pripremljenost itd. Oružane snage omogućuju i univerzitetsko školovanje kroz "Ratnu školu" (Collegio de Guerra) i to je obavezno školovanje za oficire koji žele dosegnuti čin generala ili admirala.

WAR SCHOOL  Ratna škola    
 
     
MILITARY ENGENEERS SCHOOL MILITARY SIGNALS SCHOOL MILITARY MEDICAL SCHOOL
Vojno-inžinjerijska škola Vojna škola veze Vojno-medicinska škola
 

      Officer candidates for the three services are trained in military colleges; Mexico City for the Army, Guadalajara, Jalisco, for the Air Force, and Veracruz, for the Navy. Generally, officer candidates are from society's lower and middle classes, therefore a military commission is a means of upward social mobility for the poor, yet society respects military officers.

 

      The military colleges are not universities, yet provide significant technical training applicable to civil employment after military service. They emphasise military ethics (honour, duty, country), history, discipline, physical fitness, and the perpetuation of the military as a societal institution. The armed forces provide university-level education through the War College (Colegio de Guerra) in Mexico City, to which officers must attend and earn a Diplomado del Estado Mayor (DEM) degree to qualify for promotion to general officer or admiral rank.

 

ARMY RANKS   ČINOVI KOPNENE VOJSKE

 

     Mexico je usvojio strukturu činova od Španjolske vojske (uz manje izmjene). Najviši čin u Sekretarijatu nacionalne obrane je General i nosi ga samo Komandant Kopnene vojske (ekvivalent tome činu je General u vojsci SAD-a). Generalski činove prepoznajemo po zlatnom orlu i srebrenim zvjezdicama na epoletama.

      Mexico originally adopted its system of officer ranks from the Spanish military. The highest rank within the Secretariat of National Defense is the rough equivalent of a general in the US Army. Generals are identified by insignia composed of silver stars and a gold eagle worn on their epaulets.

 
COLONEL LIEUTENANT COLONEL MAJOR
Coronel Teniente Coronel Mayor
Pukovnik Potpukovnik Major
 

      Pukovnike prepoznajemo po tri zlatne zvjezdice složene u trokut. Pukovnici zapovijedaju pojedinim brigadama ili regimentama ili služe kao načelnici štabova. Neki potpukovnici (dvije zlatne zvjezdice) zapovijedaju bataljonom ili konjičkim skvadronom ali većina služi kao instruktori ili pomoćnici u štabovima. Majori (jedna zvjezdica) ponekad služe kao zamjenici komandanta bataljona, ali uglavnom se bave upravljanjem ili obukom.

      Officers holding the rank of colonel command certain brigades and cavalry regiments, serve as chiefs of staff for military zones, or manage staff directorates. Colonels are identified by three gold stars arranged in a triangle on their epaulets. The equivalents of lieutenant colonels, a select few of whom may command a battalion or cavalry squadron but most of whom serve as instructors or administrative aides, wear two gold stars. Majors sometimes serve as second-in-command of battalions or squadrons, but usually are assigned to personnel management and training. They are identified by a single gold star.

 
FIRST CAPTAIN FIRST CAPTAIN SECOND CAPTAIN
Capitán primero Capitán primero Capitán segundo
Prvi kapetan Prvi kapetan Drugi kapetan
     
 
1st LIEUTANANT 2nd LIEUTANANT  
Teniente Subteniente  
Poručnik Potporučnik  
     
 

      Ostali oficirski činovi uključuju prvog i drugog kapetana (obadva su u rangu US captain). Kapetan ima tri metalne trake, s tim da je srednja kod drugog kapetana manja od dvije sa strane. Kapetani zapovijedaju četom, baterijom, skvadronom. Ispod kapetana su poručnik (dvije zlatne metalne trake) te potporučnik sa jednom zlatnom metalnom trakom.

      Other commissioned ranks include first captain and second captain, both comparable to the United States rank of captain. First captains wear three gold bars on the epaulet; second captains have two-and-one-half gold bars. Captains command companies, squadrons, and batteries. Below these ranks are first lieutenants, with two gold bars, and second lieutenants, identified by a single gold bar.

     
MASTER SERGEANT  INFANTRY STAFF SERGEANT  INFANTRY CORPORAL  INFANTRY
Sargento primero Sargento segundo Cabo
Glavni narednik (pješadija) Stožerni narednik (pješadija) Kaplar  (pješadija)
     

      Nazivi i izgled činova za podoficire i vojnike u Kopnenoj vojsci i zračnim snagama (koje su dio KoV-a) su isti. Najviši čin narednik 1. klase (ili glavni narednik) ima epolete sa tri vodoravne trake, ostali narednici imaju dvije ili jednu vodoravnu traku. Vojnici s činom "primero" imaju dvije trake, ali okrenute okomito na epoleti, dok obični vojnik nema nikakve oznake na epoleti. Rodovi vojske se prepoznaju po boji koja se nalazi na činovima. Na dnu stranice se nalaze boje za pojedine službe.

      The rank titles and rank insignia for enlisted personnel in the army and air force are the same. The highest rank, sergeant 1st class (or master sergeant), is recognized by epaulets with three horizontal red bars. The next two lowest ranks, sergeant and private 1st class (or corporal specialist), are distinguished by two and one horizontal red bars, respectively. The soldado de primera, (private) in the army and airman in the air force, has two short vertical red bars. The lowest rank for each service, basic private or airman basic (soldado), wears a plain green epaulet.

 

NAVY  MORNARICA

 

      Ministarstvo mornarice, sa svojim generalštabom se nalazi u Mexico city-u. U njemu  "Admiralska hunta"  Savjet admirala, igra značajnu savjetodavnu ulogu. Mornarica je podijeljena u dvije samostalne operacione grupe: Golfske i Pacifičke snage. Organizaciona struktura im se malo i razlikuje. Obadvije su podijeljene u regije: Pacifička na 2.,4. i 6-tu, a Golfska na 1., 2 i 3-ću. Ove su regije dalje podijeljene u sektore i zone. Zračne snage unutar mornarice imaju transportne, izviđačke i nadzorne avione. Pod svojom komandom imaju i mornaričku pješadiju. Značajnu ulogu mornarica ima u borbi protiv narko kartela. Mornarica ima i vlastita brodogradilišta, što ima i značajan ekonomski učinak na zemlju.

   
   
     
      The Ministry of the Navy, the Navy's national headquarters, is located in Mexico City. The "Junta (or Council) of Admirals" plays a unique consultative and advisory role within the headquarters. The Navy's operational forces are organized as two independent groups: the Gulf Force and the Pacific (West) Force. Each group has its own headquarters, a destroyer group, an auxiliary vessel group, a Marine Infantry Group, and a Special Forces group. The Gulf and Pacific Forces are not mirror images of each other, as independence of organization is permitted. Both are subdivided into regions, with Regions 1, 3, and 5 on the Gulf, and 2, 4, and 6 on the Pacific. Each region is further divided into sectors and zones, so a proliferation of headquarters and senior officers exists. The Navy also has an air arm with troop transport, reconnaissance, and surveillance aircraft. Marine force play a vital role in drug interdiction and boarding of suspect vessels in territorial waters. The Navy maintains significant infrastructure, including naval dockyards that have the capability of building ships. These dockyards have a significant employment and economic impact in the country.
     
  ON TOP    NA VRH  

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.