MAURITANIA ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE MAURITANIJE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Oružane snage Mauritanije su odbrambene snage Islamske Republike Mauritanije i sastoje se od Kopnene vojske, Mornarice (Marine Mauritanienne), Avio grupe Islamske Republike Mauritanije (Groupement Aerienne Islamique de Mauritanie, GAIM), Žandarmerije (Minstarstvo odbrane), Ministarstva unutarnjih poslova i decentralizacije, Nacionalne garde i Grupe za cestovnu sigurnost. Oružane snage imaju otprilike 16.000 aktivnih pripadnika (15.000 Kov, 700 Mornarica i 300 Avijacija) te otprilike 3000 žandara i 2000 pripadnika Nacionalne garde.

      Žandarmerija je odgovorna za vršenje policijskih dužnosti u okolini zona metropola te ruralnim djelovima zemlje. Nacionalna garda ima ograničene policijske ovlasti i vrši osiguranja državnih institucija, uključujući i zatvore. Grupa za cestovnu sigurnost brine o sigurnosti na cestama te održava kontrolne punktove u cijeloj zemlji.

     

ARMY SECOND LIEUTENANT RANKS   ČINOVI POTPORUČNIKA KOPNENE VOJSKE

 
 
     
     

      The Armed Forces of Mauritania is the defence force of the Islamic Republic of Mauritania, having an Army, Mauritanian Navy (Marine Mauritanienne), Islamic Republic of Mauritania Air Group (Groupement Aerienne Islamique de Mauritanie, GAIM); Gendarmerie (Ministry of Defense); Ministry of Interior and Decentralization: National Guard, General Group for Road Safety (2021). The Mauritanian Armed Forces have approximately 16,000 active personnel (15,000 Army; 700 Navy; 300 Air Force); est. 3,000 Gendarmerie; est. 2,000 National Guard (2021).

      The Gendarmerie is responsible for maintaining civil order around metropolitan areas and providing law enforcement services in rural areas; the National Guard performs a limited police function in keeping with its peacetime role of providing security at government facilities, to include prisons; the General Group for Road Safety maintains security on roads and operates checkpoints throughout the country.

     

G5 SAHEL GROUP   G5 SAHEL GRUPA

 

      Mauritania je dio antidžihadističke koalicije, nazvane Sahel grupa G5, osnovane 2014. godine sa Burkinom Faso, Čadom, Malijem i Nigerom, gdje Mauritanija učestvuje sa 550 vojnika i 100 žandara. Godine 2020. šefovi genarlšabova G5 Sahel grupe dogovaraju dozvole da snage država članica mogu u potjeri za džihadistima ući do 100 kilometara u teritoriju zemalja članica. Podršku trupama G5 pružaju UN, US i Francuska, sa kojom povremeno članice G5 djeluju u zajedničkim akcijama sa francuskim jedinicama raspoređenim u Sahelu u Operaciji Barkhane.

      Mauritania is part of a five-nation anti-jihadist task force known as the G5 Sahel Group, set up in 2014 with Burkina Faso, Chad, Mali, and Niger; it has committed 550 troops and 100 gendarmes to the force; in early 2020, G5 Sahel military chiefs of staff agreed to allow defense forces from each of the states to pursue terrorist fighters up to 100 km into neighboring countries; the G5 force is backed by the UN, US, and France; G5 troops periodically conduct joint operations with French forces deployed to the Sahel under Operation Barkhane

     
     
   
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.