LUXEMBOURG ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE LUXEMBOURGA

 

 
 
 
 
 
OFFICIAL WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Lëtzebuerger Arméi, Luksemburška vojska nema mornarice niti zračnih snaga (i ako imaju avion!). Vojska Luxembourga je sastavni dio Javnih snaga koje čine još i Policija i Žandarmerija (koja je 2000. godine spojena s Policijom). Vojska se popunjava na dobrovoljnoj osnovi. Ima 450 profesionalnih vojnika, 340 ljudi koji dobrovoljno služe vojni rok te 100 civila. Za njih se odvaja 369 miliona $ ili 0,9% nacionalnog bruto dohotka. Oficiri se školuju u Francuskoj na vojnoj akademiji St Cyr i Ecole Militaire Interarmes (EMIA).

 
   
CAP BADGE    
Oznaka za kape    
     

      The Luxembourg Army (Lëtzebuerger Arméi) has no Navy or Air Force, although it does have aircraft. The Luxembourg Army was integrated into the Force Publique (Public Force) which included the Gendarmerie and the Police. The Gendarmerie was merged into the Grand Ducal Police in 2000. The army has been an all-volunteer force since 1967. It has a current strength of approximately 450 professional soldiers, 340 enlisted recruits and 100 civilians, and a total budget of $369 million, or 0.9% of GDP. The officers from the Luxembourg army are trained at the St Cyr military academy and the Ecole Militaire Interarmes (EMIA) in France.

 

ARMY PATCH  PATCH in INTERNATIONAL MISSIONS  PATCH in INTERNATIONAL MISSIONS
Oznaka oružanih snaga Oznaka za međunarodne misije Oznaka za međunarodne misije
     
      Army staff patch until 1967, than Army command and later general badge for the army. Do 1967. je to bio znak za štabno osoblje, poslije za komandno i napokon je postala oznaka za redovnu vojsku.
     

   
BELGIUM/LUXEMBURG/ROMANIA BATT    
Belgijsko-Luksemburško-Rumunski bat    

KFOR

   
     

      Vojska je pod civilnim nadzorom. Vrhovni zapovjednik je sam Veliki Vojvoda. Na čelu vojske je profesionalni vojnik Šef odbrane koji odgovara ministru odbrane. ovo se ministratvo nalazi u sastavu Ministarstva vanjskih poslova i imigracije. Veliki vojvoda i Komandndant odbrane su jedini generali. Tu su i dva pukovnika, zamjenik šefa odbrane i zapovejdnik Vojnog obučnog centra. Po završetku Hladnog rata,  se više ne priprema za borbu protiv Sovjeta i Njemaca već se aktivno uključuje u mirovne misije UN-a i NATO-a. Tako u nekoliko navrata učestvuju u NATO misijama IFOR, SFOR te KFOR u bivšoj Jugoslaviji te Ruandi i Iraku. Trenutno učestvuju u NATO misiji u Afganistanu. Uzimali su učešća i u humanitarnim misijama, kao što je bila ona podizanja izbjegličkih kampova za Kurde te slanju hitne pomoći u Albaniju.

 

 

      The army is under civilian control. The Comander-in-Chief is the Grand Duke. The professional head of the army is the Chief of Defence who answers to the civil Minister of Difence in the civilian government in the Ministry of Foreign Affairs and Immigration. The Grand Duke and the Chief of Defence are the only generals, with colonels as Deputy Chief of Defence and head of the Military Trainning Centre. When the Cold War ended in 1989 the Lëtzebuerger Arméi no longer training to fight the Soviets or the Germans, they have been active in peacekeeping over the past two decades. They have participated in dozens of NATO IFOR, SFOR, and KFOR missions to the former Yugoslavia, as well as Rwanda and Iraq. It currently participates in the NATO ISAF mission in Afghanistan. The army also has participated in humanitarian relief missions such as setting up refugee camps for Kurds and providing emergency supplies to Albania.

     
OPERATION ARTEMIS    OPERACIJA ARTEMIS
 

      Operacija Artemis, formalno Snage EU u Demokratskoj Republici Kongo (EUFOR), bila je kratkoročna vojna misija pod vodstvom EU-a i odobrena od strane UN-a u DR Kongu tijekom sukoba u Ituri. Dana 30. 05. 2003. Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je Rezoluciju 1484 kojom se odobrava upućivanje Privremenih multinacionalnih snaga za hitne slučajeve (IMEF) u Buniu sa zadaćom osiguranja zračne luke, zaštite interno raseljenih osoba u kampovima i civila u gradu. Vojne snage bile su iz Belgije, Brazila, Kanade, Francuske, Grčke, Južne Afrike, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Osoblje u sjedištu dolazi iz Austrije, Cipra, Mađarske, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Njemačke.

      Operacija Artemis pokrenuta je 12. 06. i u sljedeća tri tjedna dovršeno je raspoređivanje snaga. Snage su bile uspješne u stabilizaciji situacije u Buniji i jačanju prisutnosti UN-a u DR Kongu. 01. 09. 2003. odgovornost za sigurnost regije predana je misiji MONUC. Operacija Artemis bila je misija pod vodstvom EU-a s Francuskom kao "vodećom nacijom" koja je osigurala većinu osoblja (900 od 1400 vojnika) i nadopunjena doprinosima zemalja EU-a i zemalja izvan EU-a. Snage su imale podršku francuskih zrakoplova baziranih na aerodromima N'Djamena i Entebbe. Dodana je i mala grupa švedskih specijalnih snaga (SSG - Särskilda skyddsgruppen) i FJS IK, pri čemu je potonja elitna posebno obučena četa iz švedske škole padobranaca.

     
 
     

      Operation Artemis, formally European Union Force Democratic Republic of the Congo (EUFOR), was a short-term EU-led UN-authorised military mission to the DR Congo during the Ituri conflict. On 30 May 2003, the UN Security Council adopted the Resolution 1484 authorising the deployment of an Interim Multinational Emergency Force (IMEF) to Bunia with a task to secure the airport, protect internally displaced persons in camps and the civilians in the town. Military forces were from Belgium, Brazil, Canada, France, Greece, South Africa, Sweden and United Kingdom. Headquarters staff comes from Austria, Cyprus, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain and Germany.

      Operation Artemis was launched on 12 June and the IMEF completed its deployment in the following three weeks. The force was successful in stabilizing the situation in Bunia and enforcing the UN presence in the DRC. On 1 September 2003, responsibility for the security of the region was handed over to the MONUC mission. Operation Artemis was an EU-led mission with France as the "Lead nation" providing the bulk of the personnel (900 of the 1400 troops) and complemented by contributions from both EU and non-EU nations. The force was supported by French aircraft based at N’Djamena and Entebbe airfields. A small Swedish Special Forces group (SSG - Särskilda skyddsgruppen) and FJS IK, the latter being an elite specially trained company from the Swedish Parachute Ranger School was also added.

     
EU TRAINING MISSION IN MALI    TRENING MISIJA EU U MALIJU
 

      EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) je multinacionalna misija za vojnu obuku Europske unije sa sjedištem u Bamaku, Mali. 22 članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska) i 3 zemlje koje nisu članice EU (nisu članice EU: Gruzija, Moldavija, Crna Gora) angažirane su u ovoj misiji i poslale su vojnike u Republiku Mali.

     
   
SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav    
     

      EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) is a European Union multinational military training mission headquartered in Bamako, Mali. 22 EU members (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden) and 3 non-EU countries (not members of the EU: Georgia, Moldova, Montenegro) are engaged in this mission and have sent soldiers to the Republic of Mali.

     

EU BATTLEGROUP  BORBENE GRUPE EVROPSKE UNIJE

 

      Borbene grupe Evropske Unije (European Union Battlegroup EUBG) su vojne jedinice sastavljene u skladu sa programon Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (Common Security and Defence Policy CSDP) Evropske Unije. Zasnovane na doprinosima zemalja članica, svaka od 18 borbenih grupa sastoji se od formacije veličine bataljona (najmanje 1500 vojnika) ojačanih elementima borbene podrške. Grupe se redovno rotiraju pa su tako po dvije aktivne u svakom momentu. Ove snage su pod direktnom kontrolom Vijeća Evropske Unije (Council of the European Union). Svoju punu borbenu pripremljenost su postigle 01. 01. 2007. godine, ali do danas nisu učestvovale u borbenim akcijama. Grupe bi trebale biti raspoređene u zone borbenog djelovanja za 5-10 dana i trebale bi biti sposobne samostalno djelovati do 30 dana, a nakon dodatnog snadbijevanja do 120 dana. Ove se grupe smatraju najmanjom samodovoljnom vojnom jedinicom sposobnom za djelovanje u zoni operacija.

     

 
EU BG SLEEVE PATCH (camo uniform)

COMBAT SERVICE SUPPORT BATTALION

 
EUBG oznaka za maskirnu uniformu

Bataljon borbene podrške

 
     

      An EU Battlegroup (EUBG) is a military unit adhering to the Common Security and Defence Policy (CSDP) of the European Union (EU). Often based on contributions from a coalition of member states, each of the eighteen Battlegroups consists of a battalion-sized force (1,500 troops) reinforced with combat support elements. The groups rotate actively, so that two are ready for deployment at all times. The forces are under the direct control of the Council of the European Union. The Battlegroups reached full operational capacity on 1 January 2007, although, as of January 2013 they are yet to see any military action. The groups are intended to be deployed on the ground within 5–10 days of approval from the Council. It must be sustainable for at least 30 days, which could be extended to 120 days, if resupplied. A Battlegroup is considered to be the smallest self-sufficient military unit that can be deployed and sustained in a theatre of operation.

     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.