PR CHINA MILITARY FORCES
ORUŽANE SNAGE NR KINE

 

 
 
 
LINKS LINKOVI
MOND OFFICIAL SITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Narodno oslobodilačka vojska (NOV) je najbrojnija svjetska vojna sila sa orprilike tri miliona pripadnika i svjetska najveća aktivna stajaća vojska sa otprilike 2.250.000 pripadnika. NOV se sastoji od pet glavnih grana: Kopnena vojska, Mornarica, Avijacija, Drugi artiljerijski korpus (nuklearne strateške raketne snage) te Rezerva. Narodno oslobodilačka vojska je osnovana 01. 08. 1927. godine i taj se dan slavi kao „Dan NOV-a“. Osnovani su kao oružano krilo Kineske komunističke partije. Oznaka Narodno oslobodilačke vojske je krug sa petokrakom zvijezdom na kojoj se nalazi kineskim slovima ispisano osam i jedan (Kineski: 八一), što se odnosi na 01.08. 1927. datum Nankinškog ustanka.
 

 

GENERAL STAFF HQ

GENERAL STAFF HQ  

Generalštab

Generalštab  
 

      The PLA is the world's largest military force, with approximately 3 million members, and has the world's largest (active) standing army, with approximately 2.25 million. The PLA comprises five main service branches, consisting of the PLA Ground Forces, PLA Navy (PLAN), PLA Air Force (PLAAF), Second Artillery Corps (strategic nuclear or missile force), and the PLA Reserve Force. The PLA was established on August 1, 1927 — celebrated annually as "PLA Day" — as the military arm of the Communist Party of China (CPC). The People's Liberation Army's insignia consists of a roundel with a red star bearing the Chinese character for "Eight One", referring to August 1 (Chinese: 八一), the date of the 1927 Nanchang Uprising.

 
AIR DEFENSE BRIG unit 73057 YEN AN TRAINING CENTRE 4tH BATT QINGDAO MILITARY ACADEMY
Protuavionska obrana jedinica 73057 Yen An nastavni centar 4 bataljon Qingdao vojna akademija
     
BREAST BADGE ? SPECIAL FORCES BREAST PATCH SPECIAL FORCES SLEEVE PATCH
Prsna oznaka ? Prsna oznaka specijalnih snaga Oznaka specijalnih snaga za rukav
     
   

65651 STORM UNIT

   
65651 jurišna jedinica    
     

In 1990s the 65651 Storm unit from PLA was reorganized to the188th division of the PAPF of China.

     

AIR FORCE  AVIJACIJA

 
 
  AIR FORCE BREAST BADGE  
  Avijacijska prsna oznaka  
     
 

NAVY  MORNARICA

 
      Mornarica, koja broji oko 250.000 pripadnika, punim nazivom Mornarica narodno oslobodilačke vojske sastoji se od tri velike flote: Sjevernomorska flota ima štab u Qingdao-u, Istočnomorska flota sa centrom u Ningbo-u te Južnomorska flota sa glavnim sjedištem u Zhanjiang-u. Svaka se flota sastoji od brodova, podmornica te mornaričke avijacije. U mornaričkoj avijaciji ima oko 56.000 ljudi koji upravljaju sa nekoliko stotina aviona, stacioniranih u bazama na kopnu te helikopterima koji se nalaze na brodovima. Dio Mornarice su i 35.000 pripadnika Obalnih snaga te dvije brigade  mornaričke pješadije – marinaca (sa 6.000 pripadnika svaka). Obadvije brigade su bazirane u Južnom kineskom moru.
     

NAVY CAP BADGE NAVY RANK INSIGNIA NAVY BREAST BADGE
Oznaka za šapku Oznaka za činove Mornarička prsna oznaka
 

      The 250,000-man People's Liberation Army Navy (PLAN) is organized into three major fleets: the North Sea Fleet headquartered at Qingdao, the East See Fleet headquartered at Ningbo, and the South Sea Fleet headquartered in Zhanjiang. Each fleet consists of a number of surface ships, submarines and naval air force. The navy also includes 35,000 Coastal Defense Force and 56,000 Naval infantry / Marines (two multi-arm marine brigades). The Chinese marines have extensive training in CQC (close quarters combat) and hand-to-hand combat. There is also about 56,000 PLAN Aviation, naval air arm operating several hundred land-based aircraft and ship-based helicopters.

 
 
RANKS ČINOVI
 

      Narodno oslobodilačka vojska nije uvijek koristila oznake činova a niti oznake jedinica. Od svojeg osnivanja 1927. godine, po uzoru na Sovjetsku Crvenu armiju ni Kinezi ne uvode činove u svoju vojsku! Tek 1955. godine zasniva se sistem činova, ali ga napuštaju 1965, u vrijeme „kulturne revolucije“. Nakon Kinesko-Vijetnamskog rata 1979. reforme vojske dovode do početaka profesionalizacije vojske. Zakon o vojnoj službi, iz 1084. godine predviđa ponovno uvođenje činova, ali do njihovog potpunog uvođenja dolazi tek 1988. godine i to zbog nesuglasica oko toga koje činove treba koristiti i tko ih treba nositi!  

 
 
GROUND ARMY RANK FROM 87's NAVY RANK FROM 85's  
SERGEANT 1st CLASS OFFICER  
Činovi KoV-a uvedeni 87 Činovi mornarice uvedeni 85  
Narednik 1. klase Oficir  
 

      The People's Liberation Army has not always used ranks or insignia. In common with the practice of the Red Army at the time of its founding in 1927, neither were used until 1955 when a system of ranks was established. As a result of the Cultural Revolution, ranks were abolished in May 1965. After the Sino-Vietnamese War of 1979, reforms in the PLA began to be made to professionalize the armed forces once more. The 1984 Military Service Law provided for the resumption of rank, but disagreements on what ranks were to be used and who would receive them caused the revival of rank to be delayed until 1988.

 
 

"CULTURAL REVOLUTION" PERIOD  PERIOD "KULTURNE REVOLUCIJE"

 
 
ARMY HAT FOR ALL RANKS RED STAR INSIGNIA  
Kapa korištena za sve činove Zvijezda sa kape  
     
     
     
ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.