JORDANIAN MILITARY FORCES
JORDANSKE ORUŽANE SNAGE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Jordanske oružane snage (القوات المسلحة الأردنية) su pod direktnom kontrolom jordanskog Kralja. Ove snage zovu još i Arapska Armija (الجيش العربي). Osnovani su 01. 03. 1956. preimenovanjem  Arapske legije.  Tadašnji jordanski  kralj Husein je time želio napraviti odmak od Britanaca i osporiti izjave arapskih nacionalista da je komandant Arapske Legije John Glubb de facto vladar Jordana. Istog je dana Glubbu uručen otkaz. Glavne zadaće Jordanske vojske su: čuvanje jordanskih granica, čuvanje slobode i prava naroda unutar granica te čuvanje jordanskog Kralja.

     

 

   
    NAVY
    Mornarica
     
      The Jordanian Armed Forces (القوات المسلحة الأردنية) with all of it branches, is under direct control of the King of Jordan. The Jordanian Armed forces is also referred as, The Arab Army (الجيش العربي). It was formed on 1 March 1956 by renaming the Arab Legion. Then-King Husein wanted at the time to distance himself from the British and disprove the contention of Arab nationalists that John Glubb, the Arab Legion's commander, was the actual ruler of Jordan. Glubb was dismissed on the same date. The main objectives of the Jordanian Armed Forces are: protect the kingdom of Jordan borders from any invasion, protect the people inside the kingdom and their rights and protect the King of Jordan.
     
   
     

OPERATION "INHERENT RESOLVE" OPERACIJA "NASLIJEĐENA ODLUČNOST"

 

      Operacija "Naslijeđena odlučnost" (Inherent Resolve OIR) naziv je američke vojne operacije za međunarodnu vojnu intervenciju protiv ISIL-a, uključujući kampanje u Iraku i Siriji, s usko povezanom kampanjom u Libiji. Do 18. 09. 2018., III oklopni korpus američke vojske bio je odgovoran za kombiniranu zajedničku operativnu grupu - Operaciju Inherent Resolve (CJTF—OIR) i zamijenio ih je XVIII zračno-desantni korpus. Kampanju prvenstveno vode američke zračne snage kao potporu lokalnim saveznicima, među kojima su najistaknutije Iračke snage sigurnosti i Sirijske demokratske snage (SDF). Borbene kopnene jedinice, uglavnom specijalne snage i artiljerija, također su raspoređene, posebice u Iraku. Od zračnih napada, 75-80% izvela je vojska Sjedinjenih Država, a ostalih 20-25% Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Turska, Kanada, Nizozemska, Danska, Belgija, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapi Emirati, Australiju i Jordan.

      Operation Inherent Resolve (OIR) is the U.S. military operation name for the International military intervention against ISIL, including campaigns in Iraq and Syria, with a closely-related campaign in Lybia. Through 18 September 2018, the U.S. Army's III Armored Corps was responsible for Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF—OIR) and were replaced by the XVIII Airborne Corps. The campaign is primarily waged by American air forces in support of local allies, most prominently the Iragi security forces and Syrian Democratic Forces (SDF). Combat ground troops, mostly special forces and artillery, have also been deployed, especially in Iraq. Of the airstrikes, 75–80% have been conducted by the military of the United States, with the other 20–25% by the United Kingdom, France, Turkey, Canada, the Netherlands, Denmark, Belgium, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Australia and Jordan.

     
OPERATION INSIGNIA OPERATION INSIGNIA COMBINED JOINT TASK FORCE
Oznaka operacije Oznaka operacije Zajedničke kombinirane snage
     

      Na izvezenoj oznaci okruglog oblika promjera 3 inča (7,62 cm) nalaze se zeleni palmin vijenac i dvije dijagonalno ukrštene sablje s bijelim oštricama i zlatnim drškama i štitnicima koji sa vrhovima prema gore nadvisuju podnožje palminog vijenca. Između oštrica su tri žute petokrake zvijezde i sve je okružene tamnoplavim rubom od 1/8 inča (0,32 cm). Palmin vijenac je simbol časti; sablje ukazuju na dvostruku prirodu koalicije - poraz ISIL-a i obnovu stabilnosti na tom području. Tri zvjezdice označavaju zapovijed i zlatno su obojene zbog izvrsnosti. Plava boja označava kopnene, morske i zračne komponente vojske. Moto misije je: Jedna misija, mnogi narodi.

      On a buff circular shaped embroidered item 3 inches (7.62 cm) in diameter, a green palm wreath with the yellow hand guards and pommels of two diagonally crossed scimitars surmounting the base of the palm wreath with white blades, points up, between the blades three yellow five pointed stars, all encircled by a dark blue 1/8 inch (.32 cm) border.  The palm wreath is a symbol of honor; the scimitars indicate the dual nature of the coalition-the defeat of ISIL and the restoration of stability to the area.  The three stars indicate the command and are colored gold for excellence.  Buff and flag blue denote the land, sea and air components of the military. Motto of the mission is: One Mission, Many Nations.

     
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.