IRAQI ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE IRAKA

 

 
 
 
LINKS LINKOVI
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

IRAQI AIR FORCE  IRAČKA AVIJACIJA

 

      Iračka avijacija je kreirana da bi pružala podršku kopnenim snagama u izviđačkim akcijama, prevozu trupa i materijala i nadzoru zračnog prostora. Dvije izviđačke eskadrile koristee lake avione (Laste, proizvedene u Srbiji), tri helikopterske eskadrile prevoze trupe, dok transportna eskadrila koristi C-130 za prevoz trupa, opreme i snadbijevanje. Avijacija trenutno broji 3.000 ljudi. Planirano je, da do 2018. godine narastu do 18.000 pripadnika sa 550 aviona.

     
 
IRAQI AIR FORCE - LASTA (AIRCRAFTS MADE IN SERBIA)  
Iračka avijacija Eskadrile "Lasta" (Avioni proizvedeni u Srbiji)  
     

      The Iraqi Air Force is designed to support ground forces with surveillance, reconnaissance and troop lift. Two reconnaissance squadrons use light aircraft, three helicopter squadrons are used to move troops and one air transportation squadron uses C-130 transport aircraft to move troops, equipment, and supplies. It currently has 3,000 personnel. It is planned to increase to 18,000 personnel, with 550 aircraft by 2018.

     

INSIGNIAS FROM SADDAMS ERA  OZNAKE IZ DOBA SADAMA HUSEINA

 

REPUBLICAN GUARD  REPUBLIKANSKA GARDA

 

      Republikanska garda je bila opremljena najmodernijim iračkim anoružanjem i brojala je oko 80.000 vojnika, podijeljenih u dva korpusa. Garda nije bila stacionirana u samom Bagdadu, već u njegovim predgrađima sa zadatkom zaštite glavnog grada. Sadamov sin Qusay Hussein je zapovjedao zajedno sa štabnim generalom Ibraheem Abdul Sattar Muhammad al Tikriti-jem.

     
   
TAWAKALNA DIVISION    
Divizija Tavakalna    
     

      The Republican Guard was equipped with Iraq's most modern weapons and had an estimated 80,000 soldiers divided into two corps. The guard, however, was not allowed in Baghdad but was posted on its outskirts to defend the approaches of Iraq's capital. The guard was supervised by Qusay Hussein, Saddam Hussein's youngest son, and its chief of staff is Staff Gen. Ibraheem Abdul Sattar Muhammad al Tikriti.

     

FEDAAYEEN SADDAMS  SADAMOVI FEDAJINI

 

      Fedaayeen Saddam je paravojna organizacija lojalna vladi Sadama Huseina. Prevedeno, njihovo ime znači nešto kao „ljudi spremni umrijeti (žrtvovati se) za Sadama“. Na svom vrhuncu imali su između 30.000 i 40.000 pripadnika. Kako nisu bili dio regularne iračke vojske, odgovarali su direktno predsjedničkoj palači.

     
   
 PARATROOPER    
Sadamov fedajin - padobranac    
     

      Fedaayeen Saddam was a paramilitary organization loyal to the Ba'athist government of Saddam Hussein. The name was chosen to mean "Saddam's Men of Sacrifice". At its height, the group had 30,000-40,000 members. The Fedayeen Saddam was not part of Iraq's regular armed forces but rather operated as a paramilitary unit of irregular forces. As a result of this, the Fedayeen reported directly to the Presidential Palace, rather than through the military chain of command.

     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.