ARMENIAN ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE ARMENIJE
 
 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MOD OFFICIAL SITE
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
     
 
FOR INTERNATIONAL MISSIONS ARMENIAN PEACEKEEPING FORCES  
Za međunarodne misije Armenske snage za mirovne misije  
     
     

BORDER GUARD  GRANIČNA STRAŽA

 

      Armenska granična straža je grana Oružanih snaga Armenije zadužena za čuvanje armenske granice sa susjednim zemljama: Turskom, Azerbejdžanom, Iranom i Gruzijom. Granična straža radi u suradnji sa ruskim vojnim kontingentom stacioniranim u Armeniji, sa štabom u 102. vojnoj bazi Gyumri. U početku je Granična straža bila u sklopu Ministarstva odbrane (od osnivanja 28. 01. 1992.), ali je 2004 godine prebačena pod jurisdikciju Ministarstva nacionalne sigurnosti i unutrašnjih poslova.

     
   
BORDER TROOPS    
     

      The Armenian Border Guard is the branch of the Armed forces of Armenia that is responsible for monitoring and guarding Armenia's borders with neighbors Turkey, Azerbaijan, Iran and Georgia. The border guard works in conjunction with a Russian military contingent stationed in Armenia and headquartered at the 102nd Military Base in Gyumri. The border guard initially worked under the framework of the Ministry of Defence when it was established on 28 January 1992, but in 2004 it was transferred to the jurisdiction of the Ministry of National Security and Internal Affairs.

     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.