ALBANIAN ARMED FORCES
ALBANSKE ORUŽANE SNAGE
 
 
 
LINKS LINKOVI
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

      Albanske oružane snage (Forcat e Armatosura të Shqipërisë (FASH) su sastavljene od jedinica pod komandom Generalštaba (u Draču) koji se sastoji od Komande zajedničkih snaga, Komande podrške i Komande za obuku i doktrinu. Zajednička komada uključuje sve operativne snage Albanske mornaričke brigade, Albanske avio brigade, Pješadijske brigade za brze reakcije (Brigada e Reagimit të Shpejtë), Specijalni puk (komandosi) kao i Brigadu podrške. Zadnjih godina, nakon nekoliko većih programa opremanja jedinica, Albanske oružane snage su pokrenule 10-to godišnju reformu snaga, sponzoriranu od strane SAD-a te su 2010. godine postale potpuno profesionalne snage.

     
CAP BADGE (old version) LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH
Oznaka za kape (stariji model) Oznaka za lijevi rukav Oznaka za lijevi rukav
     

      The Albanian Armed Forces (AAF) (Forcat e Armatosura të Shqipërisë (FASH) is made up of the General Staff Headquarters and consists of the Albanian Joint Forces Command, the Albanian Support Command and the Albanian Training and Doctrine Command. The Albanian Joint Forces Command Headquarter is situated in Durres. This Command includes all the Operational Forces of the Albanian Navy Brigade, Albanian Air Brigade, an Infantry Rapid Reaction Brigade (Brigada e Reagimit të Shpejtë) plus a Commando Regiment, and the Area Support Brigade. In last years and after several major reequipment programs, the Albanian Armed Forces launched a 10-year reform program sponsored and supervised by the U.S. Defence Department to become technologically advanced and fully professional by 2010.

     

GENERAL STAFF   GENERALŠTAB

 

      Generalštab Albanskih oružanih snaga (Shtabi i Përgjithshëm) je najviša vojna instanca u oružanim snagama. Osnovan je kao zajednički strateški štab i djeluje u skladu sa NATO standardima. Zadaća im je razvijanje, upravljanje i koordinacija kopnenih, pomorskih i zračnih komponenti zruženih vojnih snaga.

     
 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH  
Shtabi i Përgjithshëm Shtabi i Përgjithshëm  
Oznaka za desni rukav Oznaka za desni rukav  
     

      The Albanian General Staff (GS, Shtabi i Përgjithshëm), is the highest military structure of the Albanian Armed Forces. It was established as a joint strategic staff and functions according to NATO standards. The development, management and coordination within its land, sea and air components of a joint military force.

     

GROUND FORCES   KOPNENA VOJSKA

 
GROUND FORCES GROUND FORCES ?
Forcat Tokësore Forcat Tokësore

Batalioni i Shtabit të Përgjithshëm të FA

Kopnena vojska Kopnena vojska  
     

RAPID REACTION BRIGADE   BRIGADA ZA BRZE REAKCIJE

 

      Brigada za brze reakcije osnovana je 06. 01. 2001. godine. Ova brigada je „srce“ Albanskih kopnenih snaga. Početkom 2003. godine dolazi do prve reorganizacije, a krajem 2006. godine dobiva sadašnju strukturu. Sastoje se od Komande, tri pješadijska bataljona, logističkog, artiljerijskog i inžinjerijskog bataljona te četiri podređene čete (izviđačke, ABHO, veze i vojne policije).

     
   
RAPID REACTION BRIGADE    
Brigada e Reagimit të Shpejtë    
Brigada za brze reakcije    
     

      The Albanian Rapid Reaction Brigade was created on 6 January 2001. It is the core unit of the Albanian Land Forces. On January 2003 there was the first structural reorganization and since November 2006 we have the current organization. It is considered a first priority unit of the Albanian Land Forces. The Albanian Land Forces has its Command and HQ, 3 Infantry battalion, 1Logistic battalion, 1 Artillery Battalion, 1 Engineer Battalion, and 4 Subordinate CompaniesReconnaissance, NBC Protection, Signal, Military Police).

     

COMMANDO REGIMENT   SPECIJALNA REGIMENTA

 
 
COMMANDO BATTALION PARATROOPER SPECIALIST INSIGNIA  
Batalionit Komando Ushtar parashutist  
Bataljon komandosa Oznaka padobranaca  
     

MILITARY POLICE   VOJNA POLICIJA

 

      Albanska vojna policija (Policia Ushtarake, PU) je samostalna grana Albanskih oružanih snaga odgovorna za policijske poslove vezane uz oružane snage u zemlji i međunarodnim misijama. Vojna policija je pod upravom Ministarstva odbrane. U slučaju rata zaduženi su i za čuvanje ratnih zarobljenika i izbjeglica. Od ostalih jedninica albanske vojske se razlikuju po svojim crnim uniformama i plavim trakama oko rukava na gornjem dijelu lijeve ruke, na kojim je bijelom bojom upisano MP, kao simbol Vojne policije.

     
   
MILITARY POLICE    
Policia Ushtarake    
Vojna policija    
     

      The Albanian Military Police (Policia Ushtarake, PU) is a provost independent branch of the Albanian Armed Forces responsible for the policing of service personnel, and for providing a MP presence both in Albania and while service personnel are deployed overseas on operations and exercises. The PU it is under the authority of MOD. Its tasks increase during wartime to include traffic control organisation and POW and refugee control. The Military Police are distinguished from other units by their wearing of black uniform and the blue brassard worn around the left upper arm, with the "MP" lettering in white, symbol of military police.

     

AIR FORCE   AVIJACIJA

 
 
AIR FORCE AIR FORCE  
Forcat Ajrore Forcat Ajrore  
Avijacija Avijacija  
     

NAVY   MORNARICA

 
   
NAVY    
Forcat Detare    
Mornarica    
     

REPUBLICAN GUARD  REPUBLIKANSKA GARDA

 

      Republikanska garda je militarizirana struktura specijalnog statusa unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, čija je misija fizička sigurnost predsjednika, premijera, Predsjednika Parlamenta i ostalih državnih dužnosnika definiranih u zakonu br. 8869 od 22. 05. 2003 godine „O gardi Republike Albanije“. Uz to zaduženi su i za čuvanje nekih važnih objekata, takođe navedenih u istom zakonu, kao što je predsjednička palača, parlament itd...

     

   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Oznaka za desni rukav    
     

      The Republican Guard Battalion of Albania (Garda e Republikës)  is a structure of special status in the Ministry of Internal Affairs, whose mission is to provide physical security to the President; Prime Minister; Chairman of the Parliament and other high state personalities defined in the No.8869, dated 22.5.2003 "For the Guard of the Republic of Albania". Another of the guard duties it is also the protection of the high importance buildings, such as Parliament; Presidential Office and other buildings defined in the same law.

     
     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.