MYANMAR (ex BURMA) ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE MYANMARA (ex BURME)

 

 
 
 
 
 
 
 
MINISTRY WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tatmadaw doslovno 'Oružane snage' službeni je naziv oružanih snaga Mjanmara (Burme). Njime upravlja Ministarstvo obrane, a čine ga vojska Mjanmara, mjanmarska mornarica i mjanmarska ratna avijacija. Pomoćne službe uključuju mjanmarske policijske snage, graničnu stražu, obalnu stražu Mjanmara i jedinice narodne milicije.

      Kopnena vojska Mijanmara (Tatmadaw Kyee) uvijek je bila daleko najveća služba i uvijek je primala lavovski dio obrambenog proračuna Burme. Igrala je najistaknutiju ulogu u borbi Burme protiv 40 ili više pobunjeničkih skupina od 1948. i stekla je reputaciju čvrste i snalažljive vojne sile. Godine 1981. opisana je kao "vjerojatno najbolja (vojska) u jugoistočnoj Aziji, osim Vijetnamske". Mjanmarska mornarica je pomorska grana oružanih snaga Burme s procijenjenim 19.000 muškaraca i žena. Mornarica Mjanmara trenutno upravlja s više od 122 plovila. Zračne snage Mjanmara formirane su 16. 01. 1947., dok je Mjanmar (također poznat kao Burma) bio pod britanskom kolonijalnom vlašću. Primarna misija mjanmarskih zračnih snaga od njihovog osnutka bila je pružanje transportne, logističke i bliske zračne potpore vojsci Mianmara u protupobunjeničkim operacijama.

     
   
MILITARY DISTRICT SOUTH    
Vojni odsjek Jug    
     

      The Tatmadaw lit. 'Armed Forces' is the official name of the armed forces of Myanmar (Burma). It is administered by the Ministry of Defence and composed of the Myanmar Army, the Myanmar Navy and the Myanmar Air Force. Auxiliary services include the Myanmar Police Force, the Border Guard, the Myanmar Coast Guard, and the People's Militia Units.

      The Myanmar Army (Tatmadaw Kyee)  has always been by far the largest service and has always received the lion's share of Burma's defence budget. It has played the most prominent part in Burma's struggle against the 40 or more insurgent groups since 1948 and acquired a reputation as a tough and resourceful military force. In 1981, it was described as "probably the best [army] in Southeast Asia, apart from Vietnam's". The Myanmar Navy is the naval branch of the armed forces of Burma with estimated 19,000 men and women. The Myanmar Navy currently operates more than 122 vessels. The Myanmar Air Force was formed on 16 January 1947, while Myanmar (also known as Burma) was under British colonial rule. The primary mission of Myanmar Air Force since its inception has been to provide transport, logistical, and close air support to Myanmar Army in counter-insurgency operations.

     
     
     
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.