MADAGASCAR PEOPLES ARMED FORCES
NARODNE ORUŽANE SNAGE MADAGASKARA

 

 
 
 
 
MINISTRY of DEFENSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Narodne oružane snage Madagaskara (francuski: Forces armées de Madagascar, malgaški: Tafika Malagasy) je nacionalna vojska Madagaskara. Madagaskar je ponovno stekao političku neovisnost i suverenitet nad svojom vojskom 1960. godine. Od tada Madagaskar nikada nije sudjelovao u oružanom sukobu, bilo protiv druge države ili unutar vlastitih granica. Kao takve, oružane snage Madagaskara prvenstveno su imale ulogu očuvanja mira. Međutim, vojska je povremeno intervenirala kako bi uspostavila red u razdobljima političkih nemira.

      Od 2010., vojska Madagaskara sastoji se od 8.100 pripadnika Nacionalne žandarmerije i 13.500 pripadnika Narodnih oružanih snaga. Služenje vojske je dobrovoljno i ograničeno na muškarce u dobi od 18 do 25 godina; svaki građanin bilo kojeg spola mora biti u vojnoj ili državnoj službi najmanje 18 mjeseci. Međutim, zbog nedostatka ažuriranih podataka popisa stanovništva, ovaj se zahtjev trenutno ne provodi. Žandarmerija regrutira državljane Madagaskara u dobi od 20 do 30 godina (ili 35 godina ako je osoba prethodno služila vojni rok).

     

WARRANT OFFICERS RANK INSIGNIAS   OZNAKE ČINOVA OFICIRA SPECIJALISTA

 
WARRANT OFFICER 2nd class WARRANT OFFICER 1st class CHIEF WARRANT OFFICER
Adjudant Adjudant-chef Adjudant-chef Major
Oficir specijalist druge klase Oficir specijalist prve klase Glavni oficir specijalist
     

      The Madagascar People's Armed Forces (French: Forces armées de Madagascar, Malagasy: Tafika Malagasy) is the national military of Madagascar. Madagascar regained political independence and sovereignty over its military in 1960. Since this time Madagascar has never engaged in an armed conflict, whether against another state or within its own borders. As such the armed forces of Madagascar have primarily served a peace-keeping role. However, the military has occasionally intervened to restore order during periods of political unrest.

      As of 2010, the military of Madagascar is composed of the 8,100 paramilitary of the National Gendarmerie and the 13,500 members of the People's Armed Forces. Military service is voluntary and limited to males aged 18 to 25; every citizen of either gender is required to have perform either military or civil service for a minimum of 18 months. However, because of a lack of up-to-date census data, this requirement is not currently enforced. The Gendarmerie recruits Malagasy citizens between the ages of 20 and 30 (or 35 if the recruit has prior military service).

     
     
     
     
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.