ALGERIAN PEOPLE'S NATIONAL ARMED FORCES
ALŽIRSKE NARODNE NACIONALNE ORUŽANE SNAGE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Alžirske narodne nacionalne oružane snage (APNA) su oružane snage Narodne demokratske republike Alžir. Alžir ima jaku i dobro opremljenu vojsku spremnu za brobu protiv unutrašnjeg i vanjskog neprijatelja. Direktni su nasljednici Armije narodnog oslobođenja (Armée de Libération National), oružanog krila nacionalističke Nacionalne oslobodilačke fronte, koja se borila protiv Francuza u alžirskom oslobodličakom ratu od 1954. do 1962. godine.

      The Algerian People’s National Army (APNA) is the armed forces of the People's Democratic Republic of Algeria. Algeria has a large and well-equipped military to counter foreign and domestic threats. It is the direct successor of the Armée de Libération National (ALN),  the armed wing of the nationalist National Liberation Front, which fought French colonial rule during the Algerian War of Independance (1954-1962).

     
   
BERET CAP BADGE    
Oznaka za beretku    
     

      Oznaka Alžirske narodnih oružanih snaga za osnovu ima prikaz planinskog lanca, koji predstavlja gorje Atlasa. Preko tog prikaza je položen polumjesec. Sve je okruženo vijencem čija je lijeva strana maslinova grana, a desna klas žita. Na znak su položene dvije puške. 

      The present arms of the Algerian People’s Army consist of a mountain range representing the Atlas, charged with a crescent and two rifles, surrounded by a garland of olive and an ear of grain.

     

      Narodne nacionale oružane snage uključuju Kopnene vojsku, Avijaciju, Mornaricu i Protivavionsku odbranu. Kopnena vojska je nastala od konvencionalnih kopneneih snaga formiranih u Maroku i Tunisu tokom borbe za nezavisnost. Osim kratkog ratnog siukoba sa Marokom 1976. godine, nisu učestvovale u međunarodnim ratnim sukobima. 

      The People's National Army include ground forces, the Algerian Air Force, the Navy (the Marine de la République Algérienne), and the Algerian Air Defence Force. The antecedents of the army were the conventional military units formed in Morocco and Tunisia during the war of independence from France. Except for brief clashes with Morocco in 1976, the armed forces have not been involved in hostilities against a foreign power.

     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.