SWISS POLICE
ŠVICARSKA POLICIJA
 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
LINK TO FEDERAL POLICE WEBSITE

LINKS TO SWISS POLICE WEBSITES

STEPHEN BAMERT COLLECTION

 

 
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERAL POLICE  SAVEZNA POLICIJA

 

     Švicarski federalni sistem i njegova podjela na tri nivoa vlasti: općinski, kantonalni i federalni se odražava i na strukturu švicarske policije. U osnovi, ovlasti nad policijskim snagama (od zakonskih do opremanja, obuke, izbora ljudi, naoružavanja i izbora uniformi pada na svih 26 kantona. Oprema, način obučavanja i izgled variraju od kantona do kantona. Za nacionalnu sigurnost je zadužen Federalni ured policije (Fedpol) čije su tri glavne službe Federalna krim policija, Ured za analizu i prevenciju i Federalni ured a sigurnost. Njihovi su osnovni zadaci (što im i ime govori) borba protiv kriminala, preventivne mjere i mjere sigurnosti.

 
FEDERAL BORDER POLICE   Savezna granična policija  CENTRAL POLICE BIRO
Guardia di Confine   Grenzwache   Garde-frontiere Centralni policijski ured
   
 

     The federal system of Switzerland and the division into three levels – municipal, cantonal and federal level – is also reflected in the structure of the Swiss police. Basically, the 26 Swiss cantons have jurisdiction over police matters. They are responsible for recruiting, training, equipping, arming and for the uniform of the cantonal police forces. This is the reason why there is so many diversely organized police corps in Switzerland. Training, arms, equipment and uniform varies greatly according to canton. Safeguarding national security – a federal task - is the responsibility of the Federal Office of Police (Fedpol). Its services – The Federal Criminal Police (FCP), the Service for Analysis and Prevention (SAP) and the Federal Security Service (FSS) – are responsible for criminal matters, preventive measures and security duties.

 
   
SWISS CIVIL POLICE UN MONITORS    
Švicarski policajci promatrači UN-a    
     

     Ostali organi, kao što su Švicarska vojska, Željeznička policija, Korpus granične straže i privatne zaštitarske firme također izvršavaju određene policijske dužnosti. Švicarska vojska pomaže civilnim vlastima u slučajevima većih opasnosti po nacionalnu sigurnost ili u većim događanjima kao što je bio sastanak G8 u Evianu, 2003. ili na Forumu u Davosu. Sedamdeset posto zadataka Granične policije se sastoji od zadataka osiguranja i saobraćajnih dužnosti, a 30 % od financijskih zadataka. Reorganizacija željezničke policije će omogućiti transportnim kompanijama da osnuju i specijalnu transportnu policiju sa odgovarajućim ovlastima.

 

     Other organs such as the Swiss Army, the Railway Police, the Border Guard Corps and private security firms also carry out police duties. The Swiss Army supports the civilian authorities in warding off serious threats to national security and in coping with special situations such as the G8 Meeting in Evian in 2003, or the World Economic Forum WEF in Davos. Seventy percent of the tasks of the Border Guard Corps are made up of security and traffic duties, and 30% consist of fiscal duties. The reform of legislation on the railway police will enable transport companies to set up special transport security with the appropriate powers.

 
 
FEDERAL SPECIAL POLICE UNITS   SPECIJALNE JEDINICE SAVEZNE POLICIJE
 
     
SWAT BARRAKUDA SWAT KODIAK SWAT ORCA
Sondereinheit Barrakuda

Sondereinheit Kodiak

Sondereinheit Orca
 Specijalna jedinica  "Barakuda"

Specijalna jedinica  "Kodijak"

Specijalna jedinica  "Orka"

     
3

CANTONAL POLICE  KANTONALNE POLICIJE

 

     Odgovornost za održavanje reda i mira u osnovi leži na kantonalnim vlastima, koje su osim policije zadužene i za pravosudnu policiju i poduzimanje mjera u slučajevima većih nesreća. "Politička odgovornost" za rad policije leži na šefovima kantonalnih policija koji su ujedno i članovi kantonalnih vlada. Financijski i pravni okvir za rad tih policijskih snaga donose kantonalni parlamenti. Kantoni sa njemačkim govornim područjima dijele svoje policije na tri grupe: temeljnu, kriminaliste i saobraćajnu policiju. Francusko govorno područje ima dvije grupe: policiju “sûreté“ (krim policija) i žandarmeriju “gendarmerie“ (u čijoj su nadležnosti uobičajeni policijski poslovi kao i briga za saobraćaj). U talijanskom kantonu Ticino imaju svoj sistem gdje je policija podijeljena na geografske regije. Posebno mjesto po svojoj organizaciji ima kanton Basel-Stadt, zato što je tamo javno tužilaštvo nadređeno krim policiji, a specijalci su nadležni  za snage koje provode potrage.  

 
     
AARGAU CANTONAL POLICE BASEL CANTONAL POLICE BALE VILLE CANTONAL POLICE
 Kantons Polizei Aargau  Kantons Polizei Basel Police Cantonale Bale Ville
Kantonalna policija Aargau Kantonalna policija Basel Kantonalna policija Bale Villea
     

ZÜRICH CANTONAL POLICE CANTONAL POLICE BERN sleeve patch CANTONAL POLICE BERN breast patch
Kantonspolizei Zürich Kantonspolizei Bern Kantonspolizei Bern
Kantonalna policija Zürich  Kantonalna policija Bern-a (znak za rukav)  Kantonalna policija Bern-a (prsni znak)
     

     The responsibility for law and order basically lies with the cantons. Their police forces are responsible for keeping law and order, for the judicial police and for coordinating measures in the event of major disasters. Responsibility on the political level lies with the respective head of the cantonal police force who is a member of the cantonal government. The cantonal parliament sets out the legal and financial framework. The German-speaking cantons divide their police forces into three main areas: criminal, security and traffic police. The French-speaking cantons, however, divide their forces into two sectors: the “gendarmerie“ and “sûreté“. The “gendarmerie“ is equivalent to the security police in the German-speaking cantons, and usually also includes the traffic police. The „sûreté“, on the other hand, is equivalent to the criminal police. The Italian-speaking canton Ticino has its own system and divides its forces into geographical sectors. Finally, Canton Basel-Stadt deserves special mention, because in this canton the public prosecutor’s office is in charge of the criminal police, and the police commando unit is in charge of the force that carries out search operations.

 
     
SNIPER (SWAT) St. GALLEN CAN. POLICE SWAT TEAM CANTONAL GENDARMERIE GENEVE
Sniper (for more kantons)  Kantpol St. Gallen Spezial operationen Gendarmerie Geneve
Snajperist međukantonalna SJP Kantonalna policija St. Gallena SJP Žandarmerija Ženevskog kantona
     
 
TESSIN CANTONAL POLICE St. GALLEN CANTONAL POLICE  
 Kantonspolizei Tessin  Kantonspolizei St. Gallen  
Kantonalna policija Tessina Kantonalna policija St. Gallena  
 

CITY AND MUNICIPLITY POLICE   GRADSKE I OPĆINSKE POLICIJE

 

     Dodajmo ovome da još preko stotinu gradova i komuna ima svoje policijske snage, te da su oni zaduženi za opremanje, obučavanje, naoružavanje i sve ostalo. Pravo šarenilo uniformi i oznaka, što čini Švicarske policije vrlo interesantnim za nas kolekcionare!

     In addition, more than 100 towns and larger communes also have their own police corps. They are responsible for recruiting, training, equipping, arming and for the uniform of their police forces.

     
CITY POLICE ZOFINGEN CITY POLICE BERN SLEEVE PATCH POLICE ASCONA
Stadtpolizei Zofingen Stadtpolizei Bern Polizia Comune Ascona
 Gradska policija Zofingena  Gradska policija Bern Gradska policija Ascona
     
POLICE PARADISO CITY POLICE BIEL (CANTON BERN) integrated in KANTONSPOLIZEI BERN
Pol. Comunale Paradiso Stadtpolizei Biel Stadtpolizei Biel
Gradska policija Paradisio Gradska policija Biel - raspuštena i integrirana u kantonalnu policiju Bern-a
     
GENDARMERIE NEUCHATELOISE - 2009 POLICE BASEL-LANDSCHAFT POLICE COMUNE DI CHIASSO (breats)
Now integrated in to Neuchatel police Polizei Basel-Landschaft Polizia Comune Di Chiasso
Žandarmerija Neuchateloise do 2009. Općinska policija Basel-Landschaft Općinska policija Di Chiasso-a
     
 
CITY POLICE THUN CITY POLICE ?  
Stadtpolizei Thun  Gradska policija ?  
 Gradska policija hun-a    
     
 

RANKS  ČINOVI

 

SOLTURN KANTONAL POLICE RANKS  ČINOVI POLICIJE KANTONA SOLTURN

 
     
 
     

OTHER RANKS  ČINOVI OSTALIH POLICIJSKIH ORGANIZACIJA

 
SWISS POLICE IN UN MISSIONS CANTONAL POLICE AARGAU CITY POLICE ZÜRICH
Švicarski policajci u misijama UN-a Kantonalna policija  
     
POLICE COMUNE DI CHIASSO   CANTONAL POLICE ?
Polizia Comune Di Chiasso   Kantonalna policija
Općinska policija Di Chiasso-a    
     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.