PANAMA POLICE
PANAMSKA POLICIJA
 
 
 
LINKS LINKOVI
 
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 

      Panamske javne snage (Fuerza Pública de la República de Panamá) su nacionalne sigurnosne snage Paname. Uz Costa Ricu Panama je jedina zemlaj Latinske Amerike koja je trajno zabranila stajaću vojsku, ostavši samo sa malim brojem paracojnih formacija. To je rezultat invazije izvršene 1989. godine od strane Sjedinjenih Američkih Država (po naredbi tadašnjeg predsjednika SAD-a Georgea H. W. Busha). Panama sada ima naoružane policijske i sigurnosne snage, a uz  njih postoje i male pomorske i zračne snage. Sve su one zadužene za zaštitu sigurnosti života i imovine građana, a sposobne su izvoditi i ograničene vojne akcije.

 

      The Panamanian Public Forces (Fuerza Pública de la República de Panamá) are the national security forces of Panama. Panama is the second country in Latin America (the other being Costa Rica) to permanently abolish standing armies, leaving it with only small para-military forces. This came as a result of a US invasion in 1989 ordered by President, George H. W. Bush. Panama maintains forces, consisting of armed Police and Security forces, and small air and maritime forces. They are tasked with law enforcement, and can perform limited military actions.

     
NATIONAL POLICE   NACIONALNA POLICIJA
 

      1994. godine Nacionalna skupština Paname jednoglasnom odlukom odobrava zabranu i raspuštanje vojske provedeno 1990-te. Neke jedinice unutar današnjih javnih snaga (policija, obalna straža, Zračni servis te jedinice za osiguranje) imaju ograničene kapacitete za vođenje ratnih operacija. Po podacima iz 2012. godine jedinice Nacionalne policije imaju slijedeće jedinice: bataljon predsjedničke garde (nije u punom sastavu), bataljon vojne policije (a nemaju vojsku!), osam paravojnih četa te 18 četa policije. Postoje izvještaji da je osnovana i specijalna jedinica policije. Sveukupno, Nacionalna policija ima jačinu od oko 11.000 pripadnika, opremljenih kratkim oružjem.    

     
   
NATIONAL POLICE SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav nacionalne policije    
     

      Panama abolished its army in 1990, confirmed by a unanimous vote by the National Assembly of Panama for constitutional change in 1994. Some units within the Public Force (Police, Coast Guard, Air Service and Institutional Security) have limited warfare capabilities. As of 2012, the National Police Force's maneuver units comprised: One presidential guard battalion (under-strength), One military police battalion, Eight paramilitary companies and 18 police companies. There were reports of a special forces unit having been formed. At this time, the National Police Force had a total strength of 11,000 personnel and was equipped only with small arms.

     
CANAL ZONE POLICE   POLICIJA PANAMSKOG KANALA
 

      Policijski odjel koji je osiguravao zonu panamskog kanala imao je oko četiri stotine policijskih službenika podijeljenih u dvije grupe, Atlantsku i Pacifičku, sa ukupno dvadeset i pet policijskih stanica. Osim osiguranja mirne plovidbe Panamskim kanalom obavljali su i redovite policijske poslove, pri tome koristeći raznolika sredstva transporta, što je uključivalo, patrolne čamce, konjicu, motocikle te patrolna vozila. Ove policijske snage su raspuštene kada je 31. 12. 1999. godine Panama ponovo preuzela suverenitet nad Kanalom, kada je sigurnost u ovoj zoni pala u nadležnost Nacionalne garde.

     
   
PANAMA CANAL ZONE POLICE    
Policija zone Panamaskog kanala    
     

      The Panama Canal Zone Police was a force that consisted of more than 400 officers of all ranks split into two Divisions, Atlantic and Pacific, and between about 25 stations. It was responsible for the security of Canal Zone property as well as general policing duties, using a wide range of transportation, including boats, horses, motorcycles and patrol cars. The force was disbanded on December 31, 1999 when the republic of Panama regained control of the Canal Zone and the National Police took over their responsibilities.

     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.