NAMIBIAN POLICE FORCE
POLICIJSKE SNAGE NAMIBIJE
 
 
 
LINKS LINKOVI
OFFICIAL WEBSITE
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 

      Namibijske policijske snage osnovane su parlamentarnim zakonom i pod upravom su Ministarstva sigurnosti. Na čelu policije je Generalni inspektor, kojeg postavlja Predsjednik Republike Namibije. Snage se sastoje od policajaca i službenika, postavljenih od strane generalnog inspektora, a uključuju i rezervni sastav za vrijeme službe te privremene i dobrovoljne pripadnike. Policija je podijeljena na regije, direktorate, odjele, pododjele te policijske stanice. Zakonom o policiji određene su funkcije policije, kao što su naprimjer: osiguranje unutrašnje sigurnosti u Nambiji, održavanje reda i zakona, istrage svih kriminalnih djela, prevencija kriminala te osiguranje života i imovine građana.

     
 
SLEEVE INSIGNIA WINDHOEK TRAFFIC DIVISION  
oznaka za rukav Prometna policija Windhoek  
     

      The Namibian Police Force was established by Act of Parliament and resorts under the Ministry of Safety and Security. It is headed by the Inspector General who is appointed by the President of the Republic of Namibia. The Force consists of officers and non-officers appointed under the Police Act by the Inspector General of the Namibian Police Force and includes reservists while serving in the Force and any temporary and auxiliary members. The Force is divided into different Regions, Directorates, Divisions, Subdivisions and Police Stations. In accordance with the Police Act the functions of the Namibian Police Force are: preservation of the internal security of Namibia, the maintenance of law and order, the investigation of any offense or alleged offense, the prevention of crime and to protection of life and property.

     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.