LUXEMBURG  POLICE
 LUKSEMBURŠKA  POLICIJA
 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OFFICIAL WEBSITE
POLICE OFFICIAL WEB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Policija Luxembourga, popularno nazivana i Policija Velikog vojvodstva je osnovna služba za provođenje zakona u jedinom velikom vojvodstvu na svijetu. Policija je u nadležnosti Ministarstva pravde, ali i policija i Ministarstvo su pod direktnom kontrolom Velikog Vojvode. Sadašnja policija nastaje 01. 01. 2000. godine spajanjem luksemburške žandarmerije i luksenmburške policije. Glavne zadaće luksemburške policije su osiguranje unutrašnje sigurnosti, provođenje svih vrsta zakona te Ukaza Velikog vojvode. Osim toga pomažu i luksemburškoj vojsci u razičitim zadacima unutar državnih granica. Sve ove aktivnosti vrše se tek nakon odobrenja samog Velikog vojvode.

   
   
     
     
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH  
Oznaka za rukav Oznaka za rukav  

(01.01.2000. - 05.02.2018.)

(01.01.2000. - 05.02.2018.)

 
     

      Regionalne policijske komande smještene su u Diekirchu, Capellenu, Esch-sur-Alzette, gradu Luxembourgu, Grevenmacheru i Merschu. Svaka od ovih šest regija ima svojeg regionalnog zapovjednika, pod čijom se komandom nalaze primarni i sekundarni interventni centri te policijske stanice. Primarni interventni centri (Centre d'Intervention Primaire, "CIP") su najopremljenije i najobučenije policijske stanice u regijama. Ujedno služe i kao regionalna zapovjedništva i vrše administrativnu podršku ostalim operativnim centrima u regiji.

     
 
SLEEVE PATCH INSPECTOR COLLAR RANK  
Oznaka za rukav Inspectuer  
(1985 -2000) Inspektor čin na reverima  
     

      Luxembourg Police is also popular as the Grand Ducal Police and is the primary law enforcement agency in the only Grand Duchy of the World. The Luxembourg Police works under the Luxembourgian Minister for Justice. The Luxembourg Police, along with the Minister for Justice, however is basically controlled by the Grand Duke. The police of Luxembourg came into existence on 1st of January, 2000 after the Luxembourg Gerdarmerie got merged with the Luxembourgian Police.

     
 
GENDARMERIE SLEEVE PATCH GENDARMERIE BREAST RANK  
Oznaka za rukav žandarmerije Žandarmerija prsni čin  
 

      The major areas of work of the Luxembourg Police include securing the internal conditions of the state, enforcing all kinds of law and the Grand Ducal Decrees as well as helping out the Luxembourgian military in the various internal affairs. All these activities however take place only after the permission of the Grand Duke.

      The regional head-quarters of the police in Luxembourg are based at Diekirch, Capellen, Esch-sur-Alzette, Luxembourg City, Grevenmacher, and Mersch. Various operations are carried out by the police of Luxembourg in the six different regions that are distributed by the regional director. The regional director looks after the primary intervention centers, the secondary intervention centers, the different local police stations as well as the region-wide services. The primary intervention centres (Centre d'Intervention Primaire, abbreviated 'CIP') are the most capable and best equipped police stations to address emergencies. The CIPs also serve as the headquarters for the region, providing administrative support for the region's other operation centres. 

     
     
     

ON TOP    NA VRH

 

     

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.