KOSOVO POLICE SERVICE
KOSOVSKA  POLICIJSKA  SLUŽBA
 
 
 
 
LINKS LINKOVI

OFFICIAL WEBSITE

 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 

      Kosovo (albanski: Kosova, Kosovë, Republika e Kosovës; srpski: Косово и Метохија, Kosovo i Metohija; turski: Kosova) je država u Juoistočnoj Europi. U veljači 2008. Skupština Kosova proglasila je Republiku Kosovo, koju je do studenog 2008. priznalo 52 države. Srbija i dalje smatra Kosovo dijelom svog državnog područja kao Autonomnu Pokrajinu Kosovo i Metohija. Kosovo se nalazi pod upravom Ujedinjenih Naroda od 1999 godine, a izvan nadzora Republike Srbije. Od kolovoza 2006, Kosovo je bilo, entitet pod privremenom međunarodnom upravom“ kojem je glavni grad Priština (alb. Prishtinë). 17. 02. 2008. kosovska Skupština proglasila je neovisnost. Tu odluku Srbija nije priznala, dok su neovisnost Kosova uskoro priznale SAD, Velika Britanija, Njemačka i druge zemlje, uključujući Hrvatsku. Zbog svoje apsolutne većine, Albanci imaju potpunu vlast na Kosovu, uz iznimku dijelova nekoliko općina. Srbi ne žele sudjelovati ni u kakvoj vladi koja nije vođena iz Beograda.

     
BERET BADGE OLDER CAP BADGE

"BASEBAL" CAP PATCH

Oznaka za beretke Metalna oznaka za kape - starija Platnena oznaka za kape
Dimensions: 38 x 33 mm Dimensions: 45 x 45 mm Dimensions: 70 x 70 mm
     

      Kosovo (Albanian: Kosova, Kosovë; Serbian: Косово or Косово и Метохија, Kosovo i Metohija) is a disputed region in the Balkans. Its majority is governed by the partially-recognized Republic of Kosovo (Albanian: Republika e Kosovës), which claims all the territory of  Yugoslavia's 1974-1990 Socialisz Autonomous Province of Kosovo of SR Serbia. The modern Republic of Serbia does not recognize the secession of the province and considers Kosovo a United Nations-governed entity within its sovereign territory, the Autonomous Province of Kosovo and Metohija (Serbia: Аутономна Покрајина Косово и Метохија, Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija) created by the 1988 Serbian constitutional reforms.

     
 

SLEEVE PATCH

SLEEVE PATCH

 
Platnena oznaka za rukav Platnena oznaka za rukav  
Dimensions: 95 x 95 mm Dimensions: 95 x 95 mm  
     

      Dana 06. 09. 1999 OCSE Misija na Kosovu, u skladu sa Rezolucijom 1244 Misije Ujedinjenih Nacija osnovana je Policijska Škola koja je počela sa obukom kandidata za članove Kosovske Policijske Službe. 176 članova prve generacije je sa uspjehom završilo obuku i počelo sa obavljanjem aktivnosti u policiji na cijeloj teritoriji Kosova kao prvi policajci u ovoj Službi. Obuka u Kosovskoj Policijskoj Školi uključuje: sakupljanje dokaza i metodama intervjuiranja; demokratskih načela i fokusiranje na vjerodostojnosti demokratskih pravila; korištenje protivpožarnih aparata; forenzika i dokazi; saobraćajna kontrola. Posle uspješne završene obuke u Školi Kosovske Policijske Službe, članovi ove službe nastavljaju sa programom Obuke na Terenu u Policijskim Stanicama, sa diplomiranim instruktorima.

 

 
SPECIAL OPERATIONS UNIT KOSOVO POLICE SERVICE  
Jedinica za specijalne operacije Kosovska policijska služba  
     

      OSCE mission in Kosovo in compliance with United Nations Mission Resolution 1244 has made the establishment of the Police School. The First Generation of the candidates for KPS members started with training in this center on 6th of September 1999. This generation counted 176 service members who have successfully completed training. Training in the Police School includes: Code of Police Conduct, Crime investigation, evidence collection, Interview methods, democratic policing and it is  mainly focused  on the  regulation credibility  and democratic law, use of firearms, forensics, and evidence, Traffic control etc. Upon the successful completion of the Training in the Police School KPS members continue with the Field Training Programs in local stations with certified Trainees.

Preuzeo sa/From Wikipedia

     
RANKS  ČINOVI
 
   
SERGEANT     
Rreshter    
Vodnik    
     

REGIONAL POLICE INIGNIAS  OZNAKE REGIONALNIH POLICIJA

 
REGIONAL TRAFFIC REGIONAL TRAFFIC REGIONAL TRAFFIC
POLICE MITROVICA POLICE PEJA  POLICE PRISTHINA
Pokrajinska saobraćajna policija Mitrovica Pokrajinska saobraćajna policija Peć Pokrajinska saobraćajna policija Priština
     
   
REGIONAL POLICE PRIZREN    
Pokrajinska policija Prizren    
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.