POLICE FORCES of INDIA
INDIJSKE POLICIJE SNAGE
 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
IPS OFFICIAL SITE
KERALA POLICE OFFICIAL WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 

INDIAN POLICE SERVICE  POLICIJSKA SLUŽBA INDIJE

 

      Održavanjem reda i mira u Indiji se bave brojne policijske organizacije. Na federalnom nivou agencije su dio Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. Ove službe pomažu državnim policijama. Kako Savezni ustav unutarnju sigurnost prepušta državama članicama Unije (Federacije) najveći dio tereta osiguranja red i mira je na službama tih država. Veći gradovi imaju svoje policije, koje su "pod kapom" državne uprave. Svi viši policijski službenici u saveznim državama su pripadnici Savezne policije, a nju kontrolira Savezna vlada Indije. Također je i većina policijskih agencija pod kontrolom MUP-a. Šef svake od tih agencija je uvijek pripadnik savezne policije.

 
   
SLEEVE BADGE    

Oznaka za rukav

   
     

      Law enforcement in India is conducted by numerous law enforcement agencies. At the union (federal) level, the agencies are part of the Union Ministry of Home Affairs, and support the states in their duties. Since the federal nature of the Constitution of India mandates law and order as a subject of the state, the bulk of the policing lies with the respective states and territories of India. Larger cities also operate metroploitan police, also under the state government. All senior police officers in the state police forces, as well as those in the federal agencies, are members of the Indian Police Service (IPS). The federal police are controlled by the central Government of India. The majority of federal law enforcement agencies are controlled by the Ministry of Home affairs. The head of each of the federal law enforcement agencies is always an Indian Police Swervice (IPS) officer.

     

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE   SREDIŠNJE REZERVNE POLICIJSKE SNAGE

 

      Središnje rezervne policijske snage (CRPF) najveće su indijske središnje oružane policijske snage. Djeluju pod nadležnošću Ministarstva unutarnjih poslova (MHA) indijske vlade. (Ne treba ih zamjeniti sa našim pojmom rezerve/pričuve, jer su ovo redovne policijske jedinice). Primarna uloga CRPF-a leži u pomaganju saveznim državana i teritorijima u policijskim operacijama za očuvanje reda i mira i suzbijanje pobunjenika. Nastala je 27. 07. 1939. kao policija Predstavnika britanske vlasti. Nakon neovisnosti Indije, postala je Središnja rezervna policijska snaga nakon donošenja Zakona o CRPF-u 28. 12. 1949. godine.

     
   
     

      The Central Reserve Police Force (CRPF) is India's largest Central Armed Police Forces. It functions under the authority of the Ministry of the Home affairs (MHA) of the Government of India. The CRPF's primary role lies in assisting the State/Union Territories in police operations to maintain law and order and counter insurgency. It came into existence as the Crown Representative's Police on 27 July 1939. After Indian Independence, it became the Central Reserve Police Force on enactment of the CRPF Act on 28 December 1949.

     

KERALA STATE POLICE  DRŽAVNA POLICIJA KERALE

 

      Policija Kerale je agencija za provođenje zakona u indijskoj saveznoj državi Kerali. Sjedište policije Kerale je uglavnom gradu Thiruvananthapuramu. Moto jedinice na sanskrtu glasi "Mridhu Bhave Dhrida Kruthye" što u prijevodu znači „Blagi po temperamentu, odlučni u akciji“. Prije indijske nezavisnosti policijom Kerale su upravljale razne administracije.

     

 
KERALA POLICE PATCH KERALA POLICE K-9  

Policija države Kerale - oznaka za rukav

Policija države Kerale - vodič službenog psa

 
     

      The Kerala Police is the law enforcement agency for the Indian state of Kerala. Kerala Police has its headquarters in Thiruvananthapuram, the state capital. The motto of the force is "Mridhu Bhave Dhrida Kruthye" which means "Soft in Temperament, Firm in Action" in Sanskrit. Prior to independence, the Kerala Police was governed by different administrations.

     

RAJASTAN POLICE  POLICIJA RADžASTANA

 

      Rajasthan Police je agencija za provođenje zakona za saveznu državu Rajasthan u Indiji. Policija Rajasthana ima sjedište u Jaipuru, glavnom gradu države. Moto sile je "predano služiti". Godinama se policija Rajasthana čvrsto i profesionalno obračunava s banditima (dacoitima) u gudurama regije Chambal, organiziranim kriminalom, špijunima, krijumčarima, narko-teroristima i subverzivnim elementima s preko 1.040 kilometara dugačke granice s Pakistanom.

     
BERET CAP BADGE SLEEVE BADGE SLEEVE BADGE
Oznaka za beretke Oznaka za rukave Oznaka za rukave
     

      The Rajasthan Police is the law enforcement agency for the state of Rajasthan in India. The Rajasthan Police has its headquarters in Jaipur, the state capital. The motto of the force is "committed to serve". Over the years Rajasthan Police has firmly and professionally dealt with bandits (dacoits) in the Chambal ravines, organised crime, spies, smugglers, narco-terrorists and subversive elements from across the 1,040 kilometres (650 mi) long border with Pakistan.

     
SLEEVE PATCH SLEEVE BADGE RAJASTAN FIRE SERVICE
Oznaka za rukave Oznaka za rukave Vatrogasna služba Radžastana
     

      Policijom Rajasthan rukovodi glavni ravnatelj policije (DGP). Rajasthan je podijeljen na 2 policijska komesarijata, po 7 policijskih regija na čelu s glavnim inspektorom policije (IGP). Država je dalje podijeljena na 40 okruga (uključujući 3 ruralna okruga, 2 gradska okruga u gradu Jaipur i 2 okruga željezničke policije), 171 krug, 709 policijskih stanica i 788 ispostava. Sastoje se od 889 inspektora, 3.366 pod-inspektora, 3.902 pomoćnika podinspektora, 8.867 glavnih policajaca (Head Constables)  i 52. 837 policajaca te oko 700 službenika Indijske državne policije (IPS) i Rajasthan policije (RPS).

     
   
JAIPUR POLICE COMMISSIONERATE    
Policijski komesarijat Jaipura    
     

      The Rajasthan Police is headed by the Director General of Police (DGP). Rajasthan is divided into 2 police commissionerate, 7 police range each headed by an Inspector General of Police (IGP). The state is further divided into 40 districts (including 3 rural districts, 2 city districts in Jaipur City and 2 railway police districts), 171 circles, 709 police stations and 788 out-posts. The force had 889 Inspectors, 3366 Sub-Inspectors, 3902 Asst. Sub-Inspectors, 8867 Head Constables and 52,837 Constables and about 700 Indian Police Service (IPS) and Rajasthan Police Service (RPS) officers.

     

UTAR PRADESH POLICE  POLICIJA UTAR PRADESH-a

 

      Policija Uttar Pradesh (UP Police), (Uttara Pradeśa Pulisa), primarna je agencija za provođenje zakona u indijskoj državi Uttar Pradesh. Utemeljena 1863. godine kao Ured glavnog inspektora policije u Ujedinjenim provincijama prema Zakonu o policiji 1861. godine, U.P policija jedna je od najstarijih policijskih uprava u Republici Indiji i najveća je policijska snaga na svijetu. UP policija zapošljava oko 1.368 gazetiranihe službenika* i 231.443 uniformiranih policajaca. UP Police je prva indijska državna policijska agencija koja ima patrolnu jedinicu za autoceste, UP Highway Police (UPHP).

      The Uttar Pradesh Police (UP Police), (IAST: Uttara Pradeśa Pulisa), is the primary law enforcement agency within the Uttar Pradesh state of India. Established in 1863 as the Office of the Inspector General of Police, United Provinces under the Police Act, 1861., the U.P Police is one of the oldest police departments in the Republic of India, and is the largest police force in the world. The UP police employ around 1,368 gazetted officers*, and 231,443 uniformed officers. UP Police is the first Indian state police agency to have a highway patrol Unit, the UP Highway Police (UPHP).

     
 
     

      Grb policije Uttar Pradesha je državni grb na štitu razdijeljenom na gornje crveno i donje crno polje. Državni amblem vjerojatno potječe iz vremena Ujedinjenih provincija. Središnji simbol sastoji se od riba blizanaca (matsya), budističkog simbola koji znači slobodu od sputavanja i životvorna svojstva vode. Oni također simboliziraju Jamunu i Ind, glavne rijeke Indije. Između krakova palice nalazi se luk i strijela, ruke heroja Mahabharate.

      The arms of the Uttar Pradesh Police are charged with the national emblem in white on a shield parted per fess Gules and Azure. The central symbol consists of twin fishes (matsya), a buddhist symbol meaning freedom from restraint and the life-giving properties of water. They also symbolize the Jamuna and the Indus, the main rivers of India. Between the arms of the pall there is a bow-and-arrow, the arms of the heroes of the Mahabharata.

     

RAILWAY PROTECTION FORCE  ŽELJEZNIČKE ZAŠTITNE SNAGE

 

      Željezničke zaštitne snage (Railway protection force RPF) su policijske snage zadužene za provođenje zakona na indijskim željeznicama. Održavanje reda na peronima te vožnja vlakovima i osiguravanje reda među putnicima su dio njihovih zadataka. Njihovi pripadnici vrše i istrage prilikom željezničkih nesreća. Ovim policijskim sagama rukovode oficiri Indijskih željezničkih sigurnosnih službi Indian Railway Protection Service (IRPS). I ako Ustav "kaže" da je održavanje sigurnosti stvar država članica Unije, Uredbom Indijskog parlamenta iz 1985. godine pojedine ovlasti se prebacuju na savezne  policijske Željezničke zaštitne snage.

   

CAP BADGE

SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH

Oznaka sa kape

Oznaka za rukave Oznaka za rukave
 

      Railway Protection Force (RPF) is responsible for law enforcement on the Indian Railways. They maintain discipline on platforms as well as travel inside trains to keep passengers secure. Railway accidents are also handled by them.This force is headed by Indian Railway Protection Service (IRPS) Officers. The RPF Act, 1957 was accordingly modified by Parliament vide Act No.60 of 1985 on 20 September 1985 for the constitution and maintenance of the Force as an armed force of the Union. The Committee recommended that since policing on the railways is the constitutional responsibility of the State Governments, certain matters relating to the security of railway passengers could be segregated from the policing functions and be given to the Railway Protection Force.

     

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE  CARINA I CENTRALNE TROŠARINE

 
   
     
     
     
     
     

      *Gazetted Officers su državni službenici na izvršnoj/rukovodećoj razini u Indiji. Ovlaštenje službenika za izdavanje službenog pečata dobiveno je od predsjednika Indije ili guvernera država. U tom smislu, oni su de jure predstavnici i delegati indijske države i Predsjednika. Ako je ime osobe objavljeno u Gazette of India ili bilo kojem državnom glasilu, naziva se Gazetted.

      *Gazetted Officers are executive/managerial level ranked government officers in India. Authority for a gazetted officer to issue an official stamp comes from the President of India or the Governors of States. To that effect, they are de jure representatives and delegates of the Indian State and the President. If a person's name is published in the Gazette of India or any state government gazette, he/she is called Gazetted.

     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.