ETHIOPIAN POLICE FORCE
ETIOPSKE POLICIJSKE SNAGE

 

 
 
 
LINKS LINKOVI

OFFICIAL WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

      Provedba zakona u Saveznoj demokratskoj republici Etiopiji je od reorganizacije krajem 2000. godine, odgovornost nacionalne policije koju nadgleda Federalna komisija policije. Ovo povjerenstvo izvještava Ministarstvo saveznih poslova koje je zauzvrat podređeno parlamentu; međutim, ta je podređenost u praksi labava. Prethodnih godina policija je izvještavala Službu za sigurnost, imigraciju i izbjeglice, jedinicu etiopskog Ministarstva pravde. Međutim, lokalne milicije pružaju lokalnu sigurnost uglavnom neovisno o policiji i etiopskoj vojsci.

     
   
SLEEVE PATCH UN MISSION    
Oznaka za rukav misije UN-a    
     

      Law enforcement in Federal Democratic Republic Ethiopia has been since a reorganization in October 2000, the responsibility of the national police which is overseen by the Federal Police Commission. This commission reports to the Ministry of Federal Affairs, which in turn is responsible to the parliament; however, this subordination is loose in practice. In previous years, the police reported to the Security, Immigration, and Refugees Affairs Authority, a unit of the Ethiopian Ministry of Justice. However, local militias also provide local security largely independent of the police and the Ethiopian military.

     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.