FEDERATION of BOSNIA & HERZEGOVINA
 POLICE FORCES
POLICIJSKE SNAGE FEDERACIJE BiH

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
BORDER POLICE
OFFICIAL WEBSITE
SIPA WEBSITE
FEDERAL MINISTRY
of INTERIOR
 
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERAL MINISTRY of INTERIOR   FEDERALNI MUP

 

      Ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine, unutarnji poslovi u Federaciji BiH u nadležnosti su Federalnog i deset kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Sukladno odredbama  članka 14. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije BiH”, br: 49/05), u sastavu Ministarstva je Federalna uprava policije koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Ministarstva. Prema odredbama članaka 4. i 52. Zakona o unutarnjim poslovima, Federalna uprava policije je nadležna za poslove koji se odnose na: sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinitelja tih kaznenih djela i njihovo privođenje  nadležnim organima; osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH; i promet i prijevoz eksplozivnih materija itd.

     
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH
Oznaka za lijevi rukav Oznaka za lijevi rukav Oznaka za desni rukav
     

      Lijeva oznaka za rukav na crnom štitu obrubljenom žutom (zlatnom) crtom ima žutim (zlatnim) slovima ispisane tekstove latinicom i ćirilicom. U gornjem dijelu je u četiri reda ispisano: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE i ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. Po sredini štita je lučno ispisana riječ policija, opet na obadva pisma POLICIJA ПОЛИЦИЈА. Ispod toga slijedi u šest redova ispisano FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ispod kojeg piše FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA te na dnu ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА.

 

POLICE ACADEMY  POLICIJSKA AKADEMIJA

 
POLICE ACADEMY SARAJEVO POLICE ACADEMY SARAJEVO TRAINNING CENTRE - CADET
Policijska akademija - Sarajevo Policijska akademija - Sarajevo Centar za obuku - kadet
     
 

OTHER POLICE FORCES  OSTALE POLICIJSKE SNAGE

 
 
COURT POLICE JAIL POLICE GUARD  
Sudska policija Zatvorska policija straža  
 

UNIFORM BUTTONS  DUGMAD SA UNIFORME

 
 
     
     
     
 

OLDER INSIGNIAS  STARIJE OZNAKE

 
CAP BADGE CAP BADGE  
Oznaka za kape Oznaka za kape  
 
    PRISON POLICE -GUARD
    Zatvorska policija  straža
    TRAFFIC POLICE
    Saobraćajna policija
SPECIAL POLICE UNIT SPECIAL POLICE UNIT SPECIAL POLICE UNIT
Specijalna jedinica policije Odred policije za specijalne namjene Specijalna jedinica policije
     
 

CANTONAL POLICE FORCES  KANTONALNE POLICIJE

 

UNA-SANA CANTON  UNSKO-SANSKI KANTON (KANTON 1)

 

      Proglašenjem Ustava Unsko-sanskog kantona 1995. g.  i uspostavljenjem Kantona 1. formirano je Kantonalno ministarstvo policije. Tada je ovo Ministarstvo imalo svega 69 aktivnih policajaca u 8 Stanica javne bezbjednosti i samom sjedištu Ministarstva. Godine 1997. Ministarstvo policije prerasta u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a Stanice javne bezbjednosti u Policijske uprave. Uz pomoć međunarodnih policijskih snaga UN-a, ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona 1. 12. 1997. godine daju svečane izjave, promoviraju novu uniformu i konstituiraju kantonalnu policiju po evropskim standardima. Unsko-sanski kanton među prvima je u Zakon o unutrašnjim poslovima ugradio instituciju Komesara.

 

 

 
CAP BADGE  Oznaka za kapu    
 
SLEEVE PATCH (older) SLEEVE PATCH (older) SLEEVE PATCH 
Starija oznaka za rukav Starija oznaka za rukav Oznaka za rukav
 

POSAVINA CANTON  POSAVSKI KANTON (KANTON 2)

 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH (old) ORAŠJE PD SLEEVE PATCH
Oznaka za rukav Oznaka za rukav (starija) Oznaka policije općine Orašje
     
 

TUZLA CANTON   TUZLANSKI KANTON (KANTON 3)

 

      Na prijedlog Vlade Tuzlansko - podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko - podrinjskog kantona je  na sjednici od 22.05.1997. godine donijela Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlansko - podrinjskog kantona. Unutrašnje poslove iz nadležnosti Kantona obavljaju organizacione jedinice u Ministarstvu (što uključuje Kabinet ministra, Sektor za upravno-pravne i kadrovske poslove, Sektor za materijalno-finansijske i opće poslove, Inspektorat za zaštitu od požara i Upravu policije), čiji se broj i vrsta određuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP TK-a. U Ministarstvu je zaposleno ukupno 1937 službenika, od čega je 1531 ovlašteni službenik, dok je neovlaštenih službenika 406. Od ukupnog broja zaposlenih 346 čine žene (123 su ovlaštene službenice). 

 
 
SLEEVE PATCH (old) SPECIAL POLICE UNIT  
Stari znak za rukav Odred policije za specijalne namjene  
     
 

ZENICA-DOBOJ CANTON  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON (KANTON 4)

 
   
SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav    
 

BOSNIAN-DRINA CANTON  BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON (KANTON 5)

 
   
SLEEVE PATCH (older)    
Starija oznaka za rukav    
     
     
  ON TOP    NA VRH  
 

CENTRAL-BOSNIAN CANTON  SREDNJEBOSANSKI KANTON (KANTON 6)

 
 
SLEEVE PATCH (old) SLEEVE PATCH (older)  
Starija oznaka za rukav Starija oznaka za rukav  
 
 

HERZEGOVINA-NERETVA CANTON  HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON (KANTON 7)

 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH (older) SLEEVE PATCH (old)
Oznaka za rukav Starija oznaka za rukav Starija oznaka za rukav
     
 

WEST HERZEGOVINA CANTON  ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA (KANTON 8)

 

      Županija Zapadnohercegovačka ima površinu od 1.362,2 km kvadratna. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u općinama koje danas tvore Županiju Zapadnohercegovačku, živjelo je 88.992 stanovnika. Promatrano prema nacionalnoj strukturi 96,8 % stanovništva naše Županije su Hrvati, 1,8% stanovništva su Bošnjaci, 0,25% stanovništva su Srbi a 1,15% su ostali.

      Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke osnovano je 1996. godine a sjedište mu je u Ljubuškom.  Ustrojbene jedinice ovog Ministarstva su Policijske uprave (PU) Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, a svaka od navedenih PU u svome sastavu ima po jednu Policijsku postaju (PP), a to su PP Grude, PP Ljubuški, PP Posušje i PP Široki Brijeg. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta propisano je da ovo Ministarstvo ima ukupno 469 djelatnika, od toga 287 policijskih službenika i 182 državna službenika i namještenika. Reformom Ministarstva 27. prosinca 2002. godine formirana je Uprava policije na čelu koje se nalazi policijski komesar. Policijski komesar bira se iz policijskih redova a nadležan je za operativno rukovođenje policijskim operacijama.

 
 
SLEEVE PATCH (older) SLEEVE PATCH (older)  
Starija oznaka za rukav Starija oznaka za rukav  
     
 

SARAJEVO CANTON  SARAJEVSKI KANTON (KANTON 9)

 

Član 29.

      Poslove i zadatke javne bezbjednosti u Ministarstvu vrši policija. Policija djeluje u skladu sa odredbama ovog zakona i pisanim propisima i naredbama koje Ministarstvo donese u skladu sa ustavnim zakonima Kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine.

Član 30.

      Policija vrši upravne, stručne i druge poslove i zadatke koji se odnose naročito na: zaštitu života i lične sigurnosti ljudi, zaštitu imovine, spriječavanje i otkrivanje krivičnih djela, pronalaženje i hvatanje počinilaca krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima u slučajevima kada to nije u nadležnosti sudske policije, održavanje javnog reda i mira, vršenje kriminalističko-tehničkih poslova, sigurnost, kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima, boravak i kretanje stranaca i zaštitu određenih osoba. Policija ne vrši vojne operacije niti se uključuje u njih. Policija djeluje isključivo u cilju provođenja zakona.

Član 31.

      Poslove i zadatke neposrednog provođenja zakona, zaštite života i imovine, održavanja javnog reda i mira, spriječavanja i otkrivanja krivičnih djela, kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima, poslove i zadatke javne bezbjednosti u drumskom i željezničkom saobraćaju, kao i druge poslove i zadatke iz prethodnog člana, čija priroda i uslovi to zahtijevaju vrše pripadnici policije u uniformi (u daljem tekstu: policajac). Policajci nose propisanu uniformu sa kantonalnim oznakama i u skladu sa propisima u vršenju službe su naoružani.

Zakon o unutarnjim poslovima Kantona Sarajevo

Broj 01-05-315/00 24. oktobra 2000. godine Sarajevo

 
 
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH  
Znak za lijevi rukav Znak za lijevi rukav  
     
 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH  
Znak za desni rukav Znak za desni rukav  
     

OLDER INSIGNIAS  STARIJE OZNAKE

 
SLEEVE PATCH (older) SLEEVE PATCH (old) CANTONAL TRAFFIC POLICE
Starija oznaka za rukav Stari znak za rukav Saobraćajna policija Sarajevskog kantona
     
BREAST PATCH BREAST PATCH BREAST PATCH
Prsni znak Prsni znak Prsni znak
     

HERZEG-BOSNIAN CANTON  HERCEGBOSANSKI KANTON (KANTON 10)

 

      Ministarstvo unutarnjih poslova Županije K10 osnovano je 1997. godine, a sjedište mu je u Livnu. Ustrojbene jedinice ovog Ministarstva su Policijske uprave (PU) , a svaka od navedenih PU u svome sastavu ima po dvije Policijske postaje (PP), a to su PU Livno (PP Livno i PP Glamoč), PU Tomislavgrad (PP Tomislavgrad i PP Kupres) i PU Drvar (PP Drvar i PP Bosansko Grahovo). Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta propisano je da ovo Ministarstvo ima ukupno  djelatnika 490, od toga  policijskih službenika  350, a ostali su  državna službenici i namještenici. Reformom Ministarstva  2002. godine formirana je Uprava policije na čelu koje se nalazi policijski komesar. Policijski komesar bira se iz policijskih redova, a nadležan je za rukovođenje Upravom policije.

     
   
     
     
     

DISTRICT BRČKO   DISTRIKT BRČKO

 

Član 10 (Policijska značka za kapu)

      (1) Policijska značka za kapu je metalna i sastavljena od zlatnožute zrakaste reljefne osnovice s deset pera dimenzija 45X45 mm u čijem središtu se nalazi grb Bosne i Hercegovine, dimenzija 23X20 mm.

Član 11 (Policijski amblem)

      (1) Policijski amblem je istovjetan dizajnu policijske značke i dimenzija je 85X70 mm kada je u pitanju štit i 34X28 mm kada je u pitanju grb Bosne i Hercegovine koji se nalazi u središtu štita na reljefnoj podlozi sa zracima zlatnožute boje. Isti se nalazi na lijevom rukavu majica, košulja, jakni, odijela i mantila.  

Pravilnik o detaljnom izgledu, boji, opisu, sirovinskom sastavu i vremenu trajanja uniforme Policije Brčko distrikta BiH

Broj: 14.05-02-3046/10 Dana: 10.03.2010. godine

 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH (old) SLEEVE PATCH (old)
Oznaka za rukav Oznaka za rukav (stara) Oznaka za rukav (stara)
     
 

RANK INSIGNIAS  OZNAKE ZVANJA

 

Član 5. (Vrste činova)

      Za policijske službenika zaposlene u Policiji, utvrđuju se slijedeći činovi: a) Policajac, b) Stariji policajac, c) Narednik, d) Stariji narednik, e) Mlađi inspektor, f) Inspektor, g) Viši inspektor, h) Samostalni inspektor, i) Glavni inspektor, j) Generalni inspektor Policije i k) Glavni generalni inspektor Policije.

Član 5. (Izgled činova)

      (3) Rameni prišivci za činove su izrađeni od čvrstog platna, opšiveni su četirimilimetarskom tamnoplavom trakom za policijske službenike sa činom policajca, starijeg policajca, narednika i starijeg narednika, a sa četirimilimetarskom zlatnožutom trakom za policijske službenike sa činom od mlađeg inspektora do glavnog generalnog inspektora. (4) Zvjezdica je na činu s pet krakova, omjera 15 mm i zlatnožute boje. (5) Grb Bosne i Hercegovine promjera je 25 mm širine i 30 mm dužine.

Pravilnik o činovima policijskih službenika, Broj: 01.1-02-015045/08, Brčko, 01. aprila 2008. godine

 
 
SENIOR POLICEMAN SENIOR SEARGENT  
Stariji policajac Stariji narednik  
     
  ON TOP    NA VRH  

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.