ANGOLA NATIONAL POLICE
NACIONALNA POLICIJA ANGOLE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nacionalna policija Angole podređena je Ministarstvu unutrašnjih poslova te je prema „protokolu iz Lusake“ odgovorna za održavanje javnog reda i osiguranje interesa. Integriteta i sigurnosti svih ososba u Angoli, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, mjesto rođenja, rasu, religiju, socijalno porijeklo ili političku orijentaciju. U svojem sastavu Nacionalna policija ima elitnu jedinicu „Interventnu jedinicu za brze reakcije“ (Polícia de Intervenção Rápida (Rapid Intervention Police) ili skraćeno PIR. To je vojno organizirana jedinica, kreirana 1992. godine i u narodu dobija nadimak „nindže“. Specijalisti su za uspostavljanje reda u npr. masovnim demonstracijama.

     

   
     

      Nacionalna policija sastoji se od slijedećih odjela: Javna sigurnost, Kriminalističke istrage, Promet i transport, Istrage i inspekcije ekonomskih aktivnosti, Porezni i granični nadzor, Interventna policija i Specijalna interventna policija. Nacionalna policija prolazi modernizaciju i reorganizaciju, od nabave helikoptera do unapređenja kriminalističkih istražnih odjela i forenzike. Brojno stanje se kreće od oko 6.000 policajaca, 2.500 pripadnika porezne i granične policije, 182 kriminalista, 100 „financijskih“ kriminalista te oko 90 „ekonomskih“ inspektora.

     
 
POLICE SPECIAL INTERVENTION POLICE  
Policia Policia Especial Intervenção  
Policija Specijalna interventna policija  
     

      The Angola National Police falls under the Ministry of the Interior and, according to the Lusaka Protocol, is “responsible for the maintenance of public order and the defense of the interests, integrity and security of all persons in Angola, irrespective of their nationality, place of birth, race, religion, social origin or political party affiliation”. The Angola National Police has an elite force component called the Polícia de Intervenção Rápida (Rapid Intervention Police) or PIR.  PIR is a paramilitary-type force which was created in 1992 and is known by the people as the ‘ninjas’.  It is responsible for maintaining internal security through, for instance, securing situations characterised by mass demonstrations. 

      The National Police departments are: Public Order, Criminal Investigation, Traffic and Transport, Investigation and Inspection of Economic Activities, Taxation and Frontier Supervision, Riot Police and the Rapid Intervention Police. The National Police are in the process of standing up an air wing, which will provide helicopter support for police operations. The National Police are also developing their criminal investigation and forensic capabilities. The National Police has an estimated 6,000 patrol officers, 2,500 Taxation and Frontier Supervision officers, 182 criminal investigators and 100 financial crimes detectives and around 90 Economic Activity Inspectors.

     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.