UKRAINE POLICE FORCES
UKRAJINSKA POLICIJA

 

 
 

 
 

LINKS LINKOVI

MINISTRY WEBSITE

NG WEBSITE

 
YURI OLESHKO
COLLECTION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ured generalnog tužioca, Služba sigurnosti, Komitet za državnu granicu te Porezna uprava su zaduženi za sigurnost osoba i imovine te za održavanje reda i mira na teritoriji Ukrajine. Policija je u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova i glavne su joj zadaće: istrage kriminalnih radnji, praćenje sumnjivih osoba, prikupljanje informacija i potrage za traženim osobama. Policija je organizacijski podijeljena na tri nivoa: centralni, regionalni i lokalni. Centralna organizacija za provođenje zakona je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 
STATE POLICE SPECIAL POLICE UNITS LOCAL POLICE DEPARTMENTS
Državna policija Specjalne jedinice policije Lokalne policijske snage
     
PATROL POLICE SPECIAL UNITS NATIONAL GUARD OTHER UNITS
Nacionalana garda Dobrovoljačke jedinice Ostale jedinice
     
      Ministry of Internal Affairs of Ukraine, General Prosecutors Office, Security Service of Ukraine, Border State Committee and State tax administration of Ukraine are responsible for protecting persons and property, maintaining public order and enforcing the law in Ukraine. Police are within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is engaging for investigating crimes, shadowing suspects, obtaining information and tracing wanted persons. The Police have three levels of police authorities : central, regional and local. The central unit is the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
     
     

ABOUT MILITSYA    O POJMU MILICIJA

 

      Naziv milicija (мiлiцiя) je ostao u upotrebi, čak se često i u engleskom jeziku umjesto "police" koristi riječ „Militsya“ da bi bila bliža Ukrajinskom originalu. Puno ime policijskih snaga je isto kao ono ministarstva, to jest Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine (Міністерство внутрішніх справ України), ali se puni naziv rijetko koristi. Povremeno se koristi skraćenica MUP (МВС).

      The force's name, мiлiцiя, translates roughly into the English language as 'Police', however this is often rendered in English as 'Militsiya' in order to match the original Ukrainian. The force's full name is the same as that of the ministry with which it is linked, Міністерство внутрішніх справ України which translated as 'Ministry of Internal Affairs of Ukraine', however, the full official title of the force is rarely used in speech. On occasion the initials МВС (MVS) may be used to refer to the force.

     

      Policijskog službenika se naziva milicioner (мiлiцiонер) ali to nije službena titula i nije uključena u strukturu činova. To je jednostavno naziv za sve pripadnike, bez obzira na čin. Policijska stanica (відділення міліції, odjeljenje milicije) je ono što u engleskom jeziku nazivamo „police department“. Termin Управління МВС (Upravlinnya MVS) označava nacionalnu ili regionalnu upravu. Općenito policijski činovi se ne koriste od strane građana, već se službenika ili službenicu oslovljava sa gospodine/gospođo (Пан/Пані) uz što može doći riječ služebnik (Офіцер oficir).

      An individual officer is typically called a мiлiцiонер (militsiyoner) (plural мiлiцiонери) (militsiyonery); these are not, however, official titles and are not included in the official rank structure, they are simply terms used to refer to any militsiya officer regardless of the rank they may hold. A police station is known as відділення міліції (viddilennya militsyii) which translates more or less into English as 'police department'. The term Управління МВС (Upravlinnya MVS) refers to a regional or national police command post. On the whole, officers' individual ranks are not used by the general public and thus when addressing an officer, it is common to hear the term Пан (female - Пані), Ukrainian for mister/miss used to refer to police officers. On occasion, this may or may not be followed by the term Офіцер (Ofitser).

     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.