UNITED ARAB EMIRATES POLICE FORCES
POLICIJE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

 

 
 
 
LINKS LINKOVI

MINISTRY OF INTERIOR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Za provođenje zakona odgovoran je svaki emirat Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) zasebno; policija svakog emirata odgovorna je za pitanja unutar svojih granica, ali rutinski međusobno dijele informacije o raznim područjima. Svaka od snaga također ima jedinice koje se bave protestima, kontrolom nereda ili teško naoružanim osumnjičenicima. Ministarstvo integrira policiju i sigurnosne sustave u UAE. Odgovarajuće Emiratske policijske vlasti u svakom pojedinom emiratu odgovorne su za održavanje općeg zakona i reda. Zločini protiv nacionalne sigurnosti bit će upućeni na savezne sudove. Također postoji uska suradnja između policije i vojske.

      Policija u UAE-u podređena je Ministarstvu unutarnjih poslova, a također je odgovorna i za održavanje zatvora, a ogranak odgovoran za to je Odjel za popravne mjere. Pod Ministarstvom je i Odjel za imigraciju. Policijske snage Abu Dhabija i Dubaija najveće su u zemlji, jer su ova dva emirata ona s najviše stanovnika i posjetitelja.

     
   
NATURALIZATION AND IMMIGRATION    
Državljanstvo i imigracija    
     

      Law enforcement is the responsibility of each emirate of the United Arab Emirates (UAE); each emirate's police force is responsible for matters within their own borders, but they routinely share information with each other on various areas. The forces also each have units to deal with protests, riot control or heavily armed suspects. The ministry integrates the police and security systems in the UAE. The respective Emirati police authorities in every single emirate are responsible for maintaining general law and order. Crimes against national security will be referred to the Federal Courts. There is also close cooperation between the law enforcement and the military.

      The police in the UAE come under the Ministry of Interior and are also responsible for maintaining the prisons and the arm responsible for this is the Corrections Department. Under this Ministry, is also the Immigration Department. The police forces of Abu Dhabi and Dubai are the biggest in the country, as these two emirates are the ones with most people and visitors.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.