NORWEGIAN ARMED FORCES
NORVEŠKE ORUŽANE SNAGE
 
 
 

MOD OFFICIAL SITE

OFFICIAL WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 

      Norveške oružane snage (Forsvaret „Odbrana“) su vojna organizacija odgovorna za odbranu Norveške. Oružane snage se sastoje od Norveške kopnene vojske, Kraljevske norveške mornarice (koja uključuje i Obalnu stražu), Kraljevskog norveškog zrakoplovstva, Domobranstva i Cyber snaga, kao i nekoliko pridruženih odjela. Oružane snage imaju 23.000 pripadnika, uključujući i civilne službenike, a u punoj mobilizaciji broje i 83.000. U Norveškoj postoji „slaba verzija“ vojne obaveze, koja je inače obavezna za sve sposobne muškarce i žene. Godine 2012. su pozvali 63.841 osobu na provjeru sposobnosti za vojnu službu, a samo 9265 su regrutirali. Norveška je prva zemlja članica NATO-a, a ujedno i prva evropska zemlja u kojoj postoji vojna obaveza i za muškarce i za žene.

     
ARMY ARMY DIVISIONS, REGIMENTS & MILITARY ACADEMY
Kopnena vojska Divizije, regimente, brigade... KoV-a Vojna akademija
     
DEFENCE DISTRICTS BADGES BRANCH & SERVICE BADGES
Obrambene zone Značke Oznake za revere
     
OTHER INSIGNIAS AIR FORCE NAVY
Ostale oznake Avijacija Mornarica
     
NAVY BRANCH & SERVICES COASTAL ARTILLERY HOME GUARD
Mornarica grane i službe Obalna artiljerija Domobranstvo
     
UNITED NATIONS MISSIONS NATO MISSIONS ORDERS AND DECORATIONS
U misijama Ujedinjenih Naroda U NATO misijama Ordeni i medalje
     
UNIFORM BUTTONS AIR FORCE RANKS AIR FORCE RANKS  - PAGE 2
Dugmad s uniformi Činovi avijacije Činovi avijacije  stranica 2
     
ARMY RANKS ARMY RANKS - PAGE 2 NAVY RANKS
Činovi KoV-a Činovi KoV-a   stranica 2 Mornarički činovi
     
   
NAVY RANKS - PAGE 2 COASTAL ARTILLERY RANKS  
Mornarički činovi - strana 2 Činovi obalne artiljerije  
     

      The Norwegian Armed Forces (Forsvaret, "The Defence") is the military organization responsible for the defence of Norway. It consists of five branches, the Norwegian Army, the Royal Norwegian navy, which includes the Coast Guard, the Royal Norwegian Air Force, the Home Guard and the Cyber Force, as well as several joint departments. The armed forces number 23,000 personnel, including civilian employees, and have a full-mobilization combat strength of 83,000. Norway employs a weak form of mandatory military service for women and men. While 63841 men and women were called in for the examination of persons liable for military service in 2012 (mandatory for men), 9265 were conscripted. Norway is the first NATO member and first European country to make national service compulsory for both men and women.

     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.