MYANMAR (ex BURMA) POLICE FORCES
POLICIJA MYANMARA (ex BURME)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Policijske snage Mjanmara, službeno poznate kao Narodne policijske snage (burmanski: Pyi Thu Yae Tup Pwe), osnovane su 1964. kao neovisni odjel pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Reorganiziran je 1. 10. 1995. i neformalno je postao dio Tatmadaw (burmanske vojske). Policija u Burmi ima dugu povijest i uključuje nacionalne policijske snage Burme, kao i manje funkcije i nadležnosti. Nacionalna policija sastoji se od nekoliko manjih entiteta, uključujući obavještajni odjel Burmanske željezničke policije. Svaka od sedam država i sedam divizija Mjanmara ima svoje policijske snage sa sjedištima u odgovarajućim glavnim gradovima. Postoji 14 državnih i divizijskih policijskih snaga i tri dodatne državne/divizijske policijske snage kojima zapovijedaju pukovnici policije. Njihove nadležnosti su podijeljene prema civilnoj upravi. Države i divizije, dodatne države imaju isti pravni status.

     
 
     
     

      Myanmar Police Force, formally known as The People's Police Force (Burmese: Pyi Thu Yae Tup Pwe), was established in 1964 as independent department under Ministry of Home Affairs. It was reorganised on 1 October 1995 and informally become part of the Tatmadaw (Burmese military). Police in Burma have a long history, and include the national police force of Burma, as well as smaller functions and jurisdictions. The national police are made up of several smaller entities, including Burma Railways Police intelligence division. Each of Myanmar's seven states and seven divisions has their own Police Forces with headquarters in the respective capital cities. There are 14 State and Divisional Police Forces and three additional State/Division Police Forces commanded by Police Colonels. Their jurisdictions are divided according to the Civil Administration. The States and Divisions, Additional States have the same status.

     
     
     
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.