MADAGASCAR LAW ENFORCEMENT FORCES
MADAGASKAR SNAGE ZA PROVOĐENJE ZAKONA

 

 
 
 

WEBSITE of NATIONAL GENDARMERIE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Agencije za provođenje zakona Madagaskara uključuju: Nacionalnu žandarmeriju (malagaški: Zandarimariam-pirenena), Nacionalne policijske snage Madagaskara, s 8.100 pripadnika (2006.) koje djeluju u sklopu Ministarstva obrane. Žandarmeriju nadopunjuje Predsjednička garda. Civilna policija od 3000 pripadnika pod Ministarstvom unutarnjih poslova provodi zakone u gradovima. Pod predsjedništvom Didiera Ratsirake osnovana je Opća uprava za informacije i dokumentaciju, unutarnju i vanjsku (Direction Générale de l'Information et de la Documentation, Intérieure et Exterieure—DGIDIE), tajna politička policija.

      The law enforcement agencies of Madagascar include: The Gendarmerie Nationale (Malagasy: Zandarimariam-pirenena), the National Police force of Madagascar, with 8,100 staff (in 2006) operating under the Ministry of Defense. The Gendarmerie is supplemented by a Presidential Security Regiment. A 3,000-member Civil Police force under the Ministry of Interior, with a role inpolicing the cities. A General Directorate of Information and Documentation Internal and External (Direction Générale de l'Information et de la Documentation, Intérieure et Exterieure—DGIDIE), a secret political police, was established under the Presidency of Didier Ratsiraka.

     
NATIONAL GENDARMERIE  NACIONALNA ŽANDARMERIJA  Zandarimariam-pirenena
 

      Nadležna nad 90% teritorija i 81% stanovništva, malgaška žandarmerija obavlja misije administrativne policije, kriminalističke istrage i vojne policije definirane dekretom br. 63-253 od 19. 05. 1963. o Nacionalnoj unutarnjoj službi žandarmerije. Također sudjeluje u sigurnosti brojnih institucija i osjetljivih mjesta. Madagaskarska nacionalna žandarmerija je pod Ministarstvom oružanih snaga. Od čina žandarskog pripravnika do čina general-majora, žandarmerija danas broji 12 399 pripadnika od kojih 847 viših oficira, 4175 oficira i 7377 žandara. Od 2012. malgaška žandarmerija regrutira ženske žandare. Madagaskarska žandarmerija aktivno sudjeluje u različitim mirovnim operacijama, u nekoliko operacija, na afričkom kontinentu: MONUC i MONUSCO u Kongu i UNAMID u Darfuru te MINUSTAH na Haitiju.

     
   
SENIOR WARRANT OFFICER    
Gendarme Principal de Classe Exceptionelle    
Zastavnik 1. klase    
     

      Competent on 90% of the territory and 81% of the population, the Malagasy Gendarmerie exercises administrative police, criminal investigation and military police missions defined by the decree n° 63-253 of May 19th, 1963 on the National Gendarmerie Internal Service. It also participates in the security of numerous sites and sensitive spots. The Malagasy National Gendarmerie is under the ministry of Armed forces but it is represented within the State Secretary in charge of the National Gendarmerie. From the rank of the gendarme trainee to the major general’s rank, the staff of the National Gendarmerie counts at the present time 12 399 staffs among whom 847 senior officers, 4175 officers and 7377 gendarmes. Since 2012, the Malagasy Gendarmerie recruits feminine gendarmes. The Malagasy Gendarmerie participates actively in the various operations of preservation of the peace, on several theatres of operations, as well on the African continent (MONUC and MONUSCO in Congo and UNAMID in the Darfur) as on other continents (MINUSTAH in Haiti).

     
     
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.