FINNISH POLICE
 FINSKA POLICIJA
   
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OFFICIAL WEBSITE
POLICE OFFICIAL WEBSITE
BORDER GUARD WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Finska je policija organizirana u tri nivoa: nacionalni provincijski i lokalni. Na nacionalnom nivou Odjel policije Ministarstva unutrašnjih poslova planira i nadzire rad policije. U svom sastavu ima Nacionalni istražni biro, temeljnu policiju, mobilnu policiju, Finski policijski koledž (2008. su se ujedinili Policijska škola i policijski koledž u jednu instituciju), Tehnički centar te Upravu za informatičku tehnologiju. Na provincijalnom nivou postoji 5 provincijskih odjela te zasebni odjel Autonomne Alandske oblasti. Na lokalnom nivou postoji 90 odjela te uz njih još dva posebna, za Helsinki i Alandske otoke. Predistražne radne su u nadležnosti policije, mada carina i granična straža mogu vršiti istrage u granicama svojih ovlaštenja).

     
 
POLICE BORDER GUARD  
Policija Granična straža  
     

      The Finnish police is organised in three levels: national, provincial and local. The national level comprises the Police Department of the Ministry of the Interior, which plans and supervises work throughout Finland. Under the supervision of the Ministry of the Interior are the National Bureau of Investigation, the Security Police, the Mobile Police, the Police College of Finland (the Police School and Police College are merge in 2008), Police Technical Centre and the Police IT Management Agency. The Provincial Police Departments deal with police matters in each of the 5 provinces and in the autonomous province of Åland. At local level, Finland is divided into 90 local departments and the Police Department of Helsinki Local District.

      In addition, the Åland Islands are covered by their own police district. Pre-trial investigations are usually the responsibility of the police. Customs and Frontier Guard may also carry out investigations in their own areas.

     
      Zakon o grbu (381/78) opisuje grb ovako: "Okrunjeni lav stoji na crvenom polju sa uzdignutim mačem u oklopljenoj desnoj ruci, koja je zamijenila prednju lijevu šapu. Lav stoji zadnjim šapama na sablji. Kruna, drška mača i spojevi oklopa su zlatne boje dok su oštrice mača i sablje srebrene boje. Srebren je i oklop te sedam ruža koje su raspoređene po grbu".
      The act on the arms of Finland (381/78) describes the emblem as follows: "A crowned lion rampant on a red field holding a raised sword in an armoured hand replacing the animal's right front leg, and trampling a sabre with its hind legs; the lion, the crown, the hilts and the joints of the armour being in gold, and the blades of the weapons, and the armour itself being of silver; nine silver rosettes being scattered in the field."
     
     

ON TOP    NA VRH

 

     

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.