CHRISTMAS ISLAND POLICE FORCES
POLICIJSKE SNAGE BOŽIĆNIH OTOKA

 

 
 
 
LINKS LINKOVI
MARTIN J. CASSIDY's COLLECTION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Australska Federalna Policija i njen prethodnik, policija Commonwealtha, bili su dio policijskih snaga Božićnog otoka otkako je otok postao australsko područje 1958. AFP je preuzeo izravnu odgovornost za nadzor teritorija Indijskog oceana 1991. Otokom upravlja administrator imenovan od australskog generalnog guvernera. AFP provodi zakon Commonwealtha, uključujući Kazneni zakon Zapadne Australije i povezane zakone poput Zakona o motornom prometu zapadne Australije.

      Opće policijske dužnosti nisu slične onima na australskom glavnom teritoriju. Uključuju prometne operacije i detaljne istrage kaznenih djela. U dogovoru između administratora i ministra za pravosuđe, AFP poduzima niz regulatornih usluga, uključujući pružanje carinskih usluga i registar automobila. Policijski nadzornik je i otočni matičar. Policija obavlja sve dužnosti koje se obično pripisuju Odjelu za registraciju automobila, uključujući inspekciju vozila, registraciju i ispitivanje vozačke dozvole (od automobila do teških vozila).

     
   
OBSOLETE SLEEVE PATCH    
Stara oznaka za rukav    
     
     

      The AFP and its predecessor the Commonwealth Police, have been part of the Christmas Island Police Force since the island became an Australian territory in 1958. The AFP assumed direct responsibility for policing the Indian Ocean territories in 1991. The island is administered by an administrator appointed by Australia's Governor-General. The AFP enforces Commonwealth law including the Western Australian Criminal Code as applied and its associated laws such as the Western Australian Motor Traffic Act.

      Policing on the island is as diverse as it is interesting. General policing duties are not unlike those in the Australian Capital Territory. They include traffic operations and detailed investigations of criminal acts. By agreement between the administrator and the Minister for Justice, the AFP undertakes a range of regulatory services including providing customs services and the motor registry. The police superintendent is the island's registrar. Police conduct all the duties normally attributed to the Department of Motor Registry, including vehicle inspection, registration and driver's licence testing (from cars to heavy vehicles).

     
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.