CAMBODIAN POLICE FORCES
POLICIJSKE SNAGE KAMBODžE
 
 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
POLICE WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ministarstvo unutarnjih poslova Kraljevine Kambodže (Krasuang Mohapatey) ima širok spektar odgovornosti i odgovorno je za javnu administraciju u svih 24 provincije i 186 distrikta. Ministarstvo upravlja Kambodžanskon nacionalnom policijom i administracijom, što uključuje i policijsku akademiju, policijsku obuku, pravosudnu policiju, borbu protiv narkotika, graničnu policiju i zatvorski sistem. Policija je organizirana u šest odjela: sigurnost, transport, javni red, granična, administrativni odjel i pravosudni odjel. 64.000 pripadnika policije je podijeljeno u četiri autonomne jedinice i pet centralnih odjela. Ovlasti Nacionalne policije se značajno preklapaju sa ovlastima Nacionalne žandarmerije (vojne policije) koje djeluje pod upravom Ministarstva odbrane.

     
HELMET BADGE BREAST BADGE LEFT SLEEVE PATCH
Oznaka za šljem Prsna oznaka Oznaka sa lijevog rukava
     

      The Ministry of the Interior (Krasuang Mohapatey) is the Interior Ministry of the Kingdom of Cambodia. The ministry has a broad mandate and is responsible for public administration throughout Cambodia's 24 provinces and 186 districts. The Ministry governs the Cambodian National Police and the administration of the law enforcement; including the police academy, police training, judicial police, anti-drug efforts, border police and prison administration. The police are organized into six departments: security, transport, public order, border, administrative, and judicial. The National Police numbers 64,000 and is divided into four autonomous units and five central departments. The National Police share significant functional overlap with the Military Police (officially the National Gendarmerie), which functions within the Ministry of Defense.

     
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH ?
Oznaka sa desnog rukava Oznaka sa desnog rukava  
     
ROYAL GENDARMERIE OF CAMBODIA  KRALJEVSKA ŽANDARMERIJA KAMBODžE
 

      Kraljevska Žandarmerija Kambodže (ujedno i Vojna Policija) je grana Kraljevskih Oružanih snaga i zadužena je za održavanje javnog reda i unutrašnje sigurnosoti u Kambodži. Njihovih, više od 7000 pripadnika je raspoređeno po svim provincijama. Centrala (štab) im je smješten u Phnom Penh-u, u lancu zapovijedanja unutar Visoke Komande Kraljevskih kambodžanskih oružanih snaga. Direktni komandant im je oficir sa činom General-potpukovnika. Visoka komanda je zadužena za nadzor nad svim jedinicama Žandarmerije, kao i nad njihovom obukom. Kraljevska se žandarmerija sastoji od 10 bataljona, od kojih svaki broji između 500 do 1000 policajaca. Žandarmerija djeluje u sve 23 provincije i 186 distrikta, surađujući sa lokalnim stanovništvom. Glavna jedinica u svojem sastavu ima mobilni tim, koji se sastoji od šest interventnih jedinica, motorizirani interventni bataljon, konjicu te četiri pješadijske jedinice. Škola za obuku žandarmerije je je smještena u Kambolu u provinciji Kandal.

 

 

 
SLEEVE PATCH    
Oznaka sa rukava    
 

      The Royal Gendarmerie of Cambodia, or "Military Police", is a branch of the Royal Cambodian Armed Forces and it is responsible for the maintenance of public order and internal security in Cambodia. The paramilitary unit has a strength of more than 7,000 soldiers deployed in all provinces. Its headquarters is located in Phnom Penh, with the unit's chain of command through the Royal Cambodian Armed Force High Command. The Gendarmerie is under the direct supervision of a commander with an equivalent rank to Lieutenant-General. The High Command is responsible for monitoring all Gendarmerie units as well as general trainning. The Royal Gendarmerie consists of 10 battalion. Each battalion has between 500 - 1000 policemen. The principal bases are located in Phnom Penh.  The Gendarmerie monitors all the 24 provinces and 186 districts, working with the local people. The unit includes: a mobile team, consisting of six intervention units, an intervention vehicle battalion, a cavalry, and 4 infantry, with bases in Phnom Penh. The Gendarmerie training school is located in Kambol commune, Kandal Province.

     
     
     
ON TOP    NA VRH
     
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.