BULGARIAN POLICE FORCES
BUGARSKA  POLICIJA
     
 
 
 
MOI OFFICIAL WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Bugarske policijske snage su uglavnom podređene Ministarstvu unutrašnjih poslova. nacionalna policija je odgovorna za borbu protiv općeg kriminala i pomoć ostalim agencijama kao što su Nacionalni istražni servis i Centralna služba za borbu protiv organiziranog kriminala. Nacionalna policijska služba ima nacionalne i lokalne urede krim i financijske policije. Nacionalna istražiteljska služba je pod upravom ministarstva pravde i zadužena je istraživanje ozbiljnijih kriminalnih djela, kao i za pripremu dokaza za sudsko gonjenje. Novi kazneni zakonik je prebacio dio odgovornosti za prikupljanje dokaza na nacionalnu policiju.
     
   
     

     Bulgarian law enforcement organisations are mainly subordinate to the Ministry of Interior. The National Police Service is responsible for combating general crime and supporting the operations of other law enforcement agencies, the National Investigative Service and the Central Service for Combating Organized Crime. The Police Service has criminal and financial sections and national and local offices. The National Investigative Service, which is under the authority of the Ministry of Justice, is the national investigative agency for serious crimes, responsible for preparing supporting evidence in criminal cases. In 2005 a new penal code shifted some of that service’s caseload to the National Police Service.

 

REGULAR POLICE  REDOVNA POLICIJA

 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH
Oznaka za rukav "srebreni vez" Oznaka za rukav "zlatni vez" Oznaka za rukav "zlatni vez"
 
      On this patches is written (in Cyrillic): REPUBLIC OF BULGARIA NATIONAL POLICE. Oznake za rukav na kojima je ćirilicom isopisano: REPUBLIKA BUGARSKA  NACIONALNA POLICIJA. 
 

BORDER POLICE  GRANIČNA POLICIJA

 

      Sastavni dio Ministarstva unutrašjih poslova su i Granična policija i Žandarmerija koja je specijalizirani odjel za borbu protiv terorizma, rješavanje kriznih situacija i kontrolu nemira. 2005. godine je Granična policija, nakon brojnih reformi potaknutih i nadgledanih od strane Evropske unije (u 2000-tim) imala 12000 pripadnika.

     
BORDER POLICE BORDER POLICE PASSPORT CONTROL
Република България МВР Гранична полиция

Паспортен контроп

Granična policija Granična policija

Pasoška kontrola

     
   
MAJOR RANK FOR SUMMER SHIRT    
Čin majora - epoleta za ljetnu košulju    
 

     The Ministry of Interior also heads the Border Police Service and the National Gendarmerie, a specialized branch for antiterrorist activity, crisis management, and riot control. In 2005 the Border Police, which underwent large-scale reform under European Union (EU) supervision in the early 2000s, had 12,000 personnel.

 

BORDER TROOPS  GRANIČNA VOJSKA

 
   
Национална служба гранични воиски    
     

EULEX  EULEX

 

      Misija vladavine prava Europske unije na Kosovu (Eulex Kosovo ili jednostavno kao EULEX) najveća je civilna misija ikada pokrenuta u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (CSDP) EU-a. EULEX podržava odabrane kosovske institucije vladavine prava na njihovom putu ka povećanju učinkovitosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog uplitanja i u punoj usklađenosti s međunarodnim standardima ljudskih prava i najboljom europskom praksom kroz aktivnosti nadzora i ograničene izvršne funkcije s ciljem predaje preostalih zadataka drugim dugoročnim instrumentima EU-a i postupno ukidanje preostalih izvršnih funkcija. EULEX radi u okviru Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a (UNSC Resolution 1244).

     
     
 
     

      The European Union Rule of Law Mission in Kosovo( Eulex Kosovo or simply as EULEX) is the largest civilian mission ever launched under the Common Security and Defence Policy (CSDP) of the EU. EULEX supports selected Kosovo rule of law institutions on their path towards increased effectiveness, sustainability, multi-ethnicity and accountability, free from political interference and in full compliance with international human rights standards and best European practices through monitoring activities and limited executive functions with the aim of handing over remaining tasks to other long-term EU instruments and phasing out residual executive functions. EULEX works within the framework of UN Security Council Resolution 1244.

     

OLDER INSIGNIAS  STARIJE OZNAKE

 
 
     
     
     

MEDALS AND BADGES  MEDALJE I ZNAČKE

 
     
     
     
     
     
  ON TOP    NA VRH  

 

 
     

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.